Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)

Granskad:

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) kallas en inriktning av situationellt brottsförebyggande arbete, som handlar om hur fysiska miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

CPTED utgår från att en specifik plats eller situation kan påverka en person att begå brott. Det kan handla om arkitektur och byggande av bostadsområden, men också om mindre förändringar, till exempel röjning av buskage och förbättrad belysning. Metoden bygger på sex principer:

  • Territorialitet. Om de boende eller verksamma i ett område känner ansvar för en plats och de aktiviteter som utförs där och då minskar också incitamenten för potentiella gärningspersoner att begå brott där.
  • Tillträdeskontroll. Tillträdet till byggnader eller platser begränsas, vilket försvårar för individer med uppsåt att begå brott. Exempel på detta är användande av porttelefoner eller koder för tillträde till byggnader.
  • Övervakning. Övervakningen kan handla om att byggnader designas med fönster vända mot exempelvis en parkeringsplats så att bilar och personer som befinner sig där kan ses av dem i bygganden. Men övervakningen kan även genomföras av väktare och polis eller genom att övervakningskameror används.
  • Försvårande av brottsgenomförande. Genom användning av exempelvis lås, staket, inbrottslarm och liknande åtgärder minskas möjligheterna att begå brott.
  • Image. En plats image visas genom att den hålls i ordning och därmed signalerar att den tas om hand. Exempel på detta är att ta bort skräp, reparera trasig belysning eller sönderslagna fönster eller att ta bort klotter.
  • Aktivering av platsen. Exempel på detta är att tillföra lekplatser, caféer eller andra typer av mötesplatser som ökar den mänskliga närvaron under olika tider på dygnet. Busshållplatser, uttagsautomater och taxistationer kan också planeras så att dessa hamnar på platser där det finns brottsförebyggande eller trygghetsskapande skäl att öka aktiviteten och genomströmningen av människor.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen