CPTED

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) kallas en inriktning av situationellt brottsförebyggande arbete, som handlar om hur fysiska miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

CPTED bygger på att en specifik plats eller situation kan påverka en person att begå brott. Det kan handla om arkitektur och byggande av bostadsområden, men också om mindre förändringar, till exempel röjning av buskage och förbättrad belysning. Metoden bygger på sex principer:

  • Territorialitet. De boende i ett område känner ansvar för en plats och de aktiviteter som utförs där och då minskar också incitamenten för potentiella gärningspersoner att begå brott där.
  • Tillträdeskontroll. Tillträdet till byggnader eller platser begränsas, vilket försvårar för individer med uppsåt att begå brott. Exempel på detta är användande av porttelefoner eller koder för tillträde till byggnader.
  • Övervakning. Övervakningen kan handla om att byggnader designas med fönster vända mot exempelvis en parkeringsplats så att bilar och personer som befinner sig där kan ses av dem i bygganden. Men övervakningen kan genomföras av väktare och polis eller genom att övervakningskameror används.
  • Försvårande av brottsgenomförande. Genom användning av exempelvis lås, staket, inbrottslarm och liknande åtgärder minskas möjligheterna att begå brott.
  • Image. En plats image visas genom att den hålls iordning och alltså signalerar ordning och att den tas om hand. Exempel på detta är att ta bort skräp, reparera trasig belysning eller sönderslagna fönster eller att ta bort brända bilar och liknande.
  • Aktivering av platsen. Exempel på detta är lekplatser, caféer eller andra typer av mötesplatser. Busshållplatser, uttagsautomater och taxistationer kan också planeras så att dessa hamnar på platser där det finns skäl av brottsförebyggande eller trygghetsskapande skäl att öka aktiviteten och genomströmningen av människor.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej