Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande

Granskad:

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du är projektanställd och har regelbunden inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att du ska få ett eget hyreskontrakt på en lägenhet.

Exempel kommunal hyresgaranti

Andra exempel där en kommunal hyresgaranti kan vara en hjälp till ett eget boende är om du har en betalningsanmärkning och därför har svårt att få ett eget förstahandskontrakt eller om hyresvärden anser att du har för låg inkomst men att kommunen bedömer din inkomst som tillräcklig. Vissa kommuner har även ställt ut hyresgarantier för nyanlända med statlig etableringsersättning.

Film: Kommunal hyresgaranti - en möjlighet för fler att få ett eget boende

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Om du har behov av en hyresgaranti ansöker du hos din kommun.

Borgensåtagandet betyder att kommunen åtar sig att betala din hyra, om du av någon anledning inte kan betala den själv. Kommunen går alltså in som en extra ekonomisk säkerhet för hyresvärden, så att du ändå kan få ett eget hyreskontrakt.

Hyresgarantin innebär inte att du som hyresgäst kan låta bli att betala hyran. Det är fortfarande du som har betalningsansvaret. Om du inte betalar din hyra och kommunen betalar den har kommunen rätt att kräva tillbaka pengarna i efterhand.

Statligt bidrag

Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få ett statligt bidrag för varje lämnad garanti. Det är Boverket som administrerar det statliga bidraget.

Vem gör vad?

Boverket

 Boverket handlägger kommunens ansökan och beslutar om bidrag. Om ansökan bifalls betalar Boverket ut bidrag.

Kommunen

Kommunen ställer ut kommunala hyresgarantier och ansöker om statligt bidrag. Kommunen prövar privatpersoners ansökan om kommunal hyresgaranti. För de hyresgarantier som kommunen beviljat och ställt ut, ansöker kommunen om bidrag hos Boverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen