Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Flytta en begagnad hiss

Granskad:

När en begagnad hiss ska flyttas behöver vissa krav uppfyllas.

Kraven i nya maskindirektivet måste uppfyllas

Om en begagnad plattformshiss eller trapphiss flyttas, betraktas den i Sverige som en ny anordning på den nya platsen. Det innebär att den måste uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1 i nya maskindirektivet som införlivats i svensk rätt genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3), se "Relaterad information". Däremot behöver den inte bestyrkas och CE-märkas mot maskindirektivet eller något annat EU-direktiv, eftersom den redan har släppts på marknaden och ur ett EU-perspektiv inte längre är en ny produkt.

Om omfattande ändringar görs kan anordningen däremot komma att betraktas som en ny produkt även ur ett EU-perspektiv. Då måste den bestyrkas mot maskindirektivet och även uppfylla övriga formella krav som gäller för en ny produkt.

Skärpta krav för att flytta hissar

När begagnade plattformshissar och trapphissar flyttas kan de skärpta kraven i maskindirektivet 2006/42/EG som införlivas genom (AFS 2008:3) innebära särskilda svårigheter. Ett sådant krav är att det numera krävs överlastskydd på nya plattforms- och trapphissar. Det kan därför bli komplicerat och dyrt att bygga om begagnade hissar som man vill flytta till en ny plats.

För plattformshissar som har släppts på marknaden efter den 29 december 2009 (och därmed redan uppfyller kraven i AFS 2008:3) uppstår inte detta problem.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen