Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för begreppsbanken

Granskad:

Boverket står bakom denna e-tjänst. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur e-tjänsten för Boverkets begreppsbank uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från e-tjänsten för begreppsbanken som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss: registraturen@boverket.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom detta formulär så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen för begreppsbanken bedöms som förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Åtgärder av brister

Vi arbetar med att åtgärda tillgänglighetsbrister löpande. I dagsläget finns inga identifierade brister i e-tjänsten.

Hur vi testat webbplatsen

Att tillgänglighetsgranska och anpassa vår webbplats är ett pågående arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att granska vår webbplats och våra e-tjänster.

Vi har gjort en självskattning av e-tjänsten för begreppsbanken samt automatisk kontroll med hjälp av axe.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-01-25.
Senaste bedömningen gjordes den 2023-01-25.
Webbplatsen publicerades den 2023-02-01.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen