Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Badrum och andra våtrum vid nybyggnad

Granskad:

De delar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett beständigt vattentätt skikt. Det ska hindra fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar eller utrymmen som inte tål fukt.

Golv och väggar som kan utsättas för till exempel kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.

 • I bad- och duschrum krävs det normalt vattentätt skikt på väggar och golv och vattenavvisande ytskikt på övriga ytor.
 • I övriga utrymmen med golvavlopp, tvättstugor, apparatrum och liknande där vatten kan rinna ut på golvet så krävs normalt ett vattentätt skikt på golvet med uppvik på väggarna. Övriga ytor bör ha vattenavvisande ytskikt.
 • Ett toalettrum bör i allmänhet ha vattentätt skikt på golvet med uppvik mot väggarna.

De finns olika typer av väggbeklädnader för våtrum. Normalt ingår de i ett system med krav på underlagets utformning och hur genomföringar ska utföras.

För våtrum som ska byggas med keramiska material, våtrumsmattor eller målningssystem finns branschorganisationer. De utformar detaljerade regler som deras behöriga företag ska följa. Dessa är utformade för att uppfylla Boverkets byggregler, samt egna krav som är anpassade för det hantverk som organisationen företräder och de produkter som de arbetar med.

För andra typer av ytbeklädnader och andra produkter i våtrum som inte har stöd hos någon branschorganisation är det viktigt att kontrollera:

 • hur produkterna är utvärderade eller utprovade
 • vad som är utvärderat eller provat
 • hur de ska monteras och användas
 • att de i monterat skick uppfyller reglerna i BBR
 • vilka krav som ställs i försäkringsvillkoren.

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

I köket har det blivit allt vanligare med vattenskador, eftersom vi använder allt fler apparater som är anslutna till tappvattensystemet. Du bör installera avstängningskranar för vattnet. Du kan synliggöra och skydda mot dolda droppläckage på följande sätt.

Om du planerar att:

 • lägga plastmatta i köket så lägg en fogtät matta som viks upp på väggen bakom köksinredningen och mot andra dolda ytor
 • lägga klinkergolv så lägg tätskikt under golvet och dra upp tätskiktet på väggen bakom köksinredningen och mot andra dolda ytor
 • sätta in till exempel kyl, frys eller diskmaskin så placera ett skydd under – de finns för alla typer av golv och för montering i skåp.

För att skydda byggnaden mot läckage från inbyggda tappvatteninstallationer ska byggnadsdelen eller installationen utformas så läckage snabbt blir synligt. Det ska också finnas tätskikt som skyddar mot vattnet.

 • Väljer du en WC-stol med inbyggd spolcistern så tänk på att utforma utrymmet för spolcisternen med vattentätt skikt och ett utlopp så att man kan se om det börjar läcka vatten.
 • Fördelningslådor bör vara vattentäta, med utlopp för läckageindikering, och skyddsrör bör vara skarvfria.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen