Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

”Som ledare måste du vara närvarande”

Granskad:

Fel, brister och skador i byggbranschen kostar samhället 111 miljarder kronor per år. Det förefaller svårt att hitta en enkel lösning på problemet, men det finns ljus i mörkret. Gustav Holm, platschef, slår ett slag för en gemensam målbild och ett bättre ledarskap. 

Film: Gustav bidrar till en schystare projektkultur

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Alla måste bli sedda

– Ledare måste skapa förutsättningar för alla att kunna göra sitt bästa. Alla i ett projekt måste känna sig sedda och lyssnade på. Det gäller både egen personal och övriga på arbetsplatsen.

Gustav Holm har 15 års erfarenhet från byggbranschen. Innan han blev platschef har han upplevt vitt skilda projekt även i rollen som egen företagare, hantverkare och arbetsledare.  

– Ibland är projektkulturen otroligt bra, ibland är den betydligt sämre. När det inte fungerar, utan mynnar ut i slarv och slöseri, beror det ofta på brist på kunskap, ledarskap och tydlig kommunikation. Då har man inte lyckats ena samtliga grupper om ett gemensamt ansvar. När alla som är involverade i ett projekt däremot är engagerade i varandra och i projektet som helhet, så kan det vara en stor bidragande faktor till ett positivt resultat.

Viktigt att ha ett och samma mål

Gustav Holm understryker vikten av att bygga en gemenskap i projekten som sträcker sig över yrkesgruppsgränserna samt att ha en gemensam målbild. Alltför sällan talar de aktörer som är inblandade i bygg- eller anläggningsprocessen med varandra om hur slutresultatet ska bli och om de människor som ska bo i eller verka i byggnaden eller nyttja anläggningen.

– De flesta i branschen har ett behov av att känna att deras arbete betyder något och få feedback på det jobb de utfört, säger Gustav Holm. 

Gustav Holm. Foto: Freddy Billqvist/Infab

Ledarskap som ger gemenskap

En fundamentalt avgörande sak är ledarskapet. Ledare måste behandla alla på arbetsplatsen lika och ge alla samma möjligheter att lyckas utföra ett bra arbete, oavsett roll eller anställning.

– Som ledare måste du vara så närvarande som möjligt och bry dig om alla. Det kräver både tid och ihållighet. Det räcker inte att vara på plats under några veckor i början av ett projekt, utan din närvaro behöver genomsyra hela projektet från start till mål, säger Gustav Holm.

Så bygger man den personliga känslan och gemenskapen – som i sin tur bygger framgången.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen