Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EKS från 2008

Granskad:

Boverkets konstruktionsregler, BKR, har ersatts av de europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, tillsammans med nationella val i Boverkets föreskriftsserie EKS. EKS och eurokoderna är numera det enda svenska systemet för verifiering av byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet. EKS fick ny grundförfattning den 2 maj 2011, BFS 2011:10.

Kort information om äldre EKS

BFS 2022:4 EKS 12. Ändringar i avdelning D, kap. 2.1.1, 4 och 10 §§. Ikraftträdande den 1 september 2022.

BFS 2019:1 EKS 11. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 juli 2019.

BFS 2015:6 EKS 10. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 januari 2016.

BFS 2013:10 EKS 9. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 juli 2013.

BFS 2011:10 EKS 8. Ny grundförfattning. Ikraftträdande den 2 maj 2011. Korrekta hänvisningar till den nya plan- och bygglagen och dess förordning är införda. Viss nödvändig unionsrättslig anpassning har gjorts jämfört med EKS 7 och den enda ändringen i sak gäller omfattningen av maximalt brandskadeområde, se avd C, kap 1.1.2, § 3. Finns också länkar till aktuell information om gällande harmoniserande standarder och europeiska tekniska godkännanden under byggproduktdirektivet.

BFS 2010:28 EKS 7. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 januari 2011. De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, utgör tillsammans med nationella val i Boverkets föreskriftsserie EKS det regelsystem som nu helt ersätter Boverkets konstruktionsregler, BKR. EKS är det enda svenska systemet för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige. BKR, BFS 1993:58 med ändringar till och med BFS 2010:2, BKR 13, upphävdes den 1 januari 2011 genom EKS 7 där övergångsregler finns.

BFS 2010:3 EKS 6. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 31 januari 2010.

BFS 2009:16 EKS 5. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 november 2009.

BFS 2009:6 EKS 4. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 april 2009.

BFS 2008:19 EKS 3. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 januari 2009.

BFS 2008:16 EKS 2. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 november 2008.

BFS 2008:8 EKS 1. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Grundförfattning. Ikraftträdande den 1 juli 2008.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen