Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En byggnads liv

Granskad:

Om du vill få en övergripande förståelse för de olika skedena i en byggnads liv så är detta en guide för dig. Webbguiden beskriver en byggnads liv från idé till rivning, återvinning och återbruk.

Oavsett om du är byggherre, entreprenör, projektör, fastighetsägare eller student är det viktigt att ha en övergripande förståelse för hur de olika skedena ser ut för en byggnad för att du ska kunna agera rätt och samverka utifrån din roll.

Guiden består av en inledningssida samt en översikt med möjlighet till fördjupning. Varje skede i en byggnads liv innehåller avsnitten introduktion, civilrätt och offentlig rätt.

Film: En byggnads liv

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Webbguidens innehåll

Webbguiden är producerad 2021
Senaste uppdatering: december 2021

Startsidan – grundläggande begrepp

Här finns information om offentlig rätt och civilrätt, avtal, upphandling, entreprenadformer och byggprojektets yrkesroller.

Samhällsplanera

En byggnads idéskede kan pågå samtidigt med samhällsplaneringen, men generellt görs samhällsplaneringen på en mer övergripande nivå och behöver inte nödvändigtvis beröra enskilda byggnader.

Byggidé

Det är viktigt att få fram krav, behov och önskemål i ett tidigt skede för det är nu byggnadens värden och kvaliteter behöver bestämmas men det är också i tidiga skeden som det är lätt och billigt att göra ändringar.

Projektera

I projekteringen ska byggherren förtydliga hur byggnaden kommer uppfylla de krav, behov och önskemål som ställs. Kraven, behoven och önskemålen konkretiseras i ritningar, beskrivningar och utredningar som tas fram.

Bygga

Ritningar och beskrivningar ska omvandlas till en fysisk byggnad. Under byggskedet är det viktigt att kontrollera så att byggnaden byggs enligt upprättade handlingar och uppfyller alla krav.

Förvalta

Genom löpande underhåll sköts byggnaden så att brukarnas behov och välmående tillgodoses.

Riva, återvinna och återbruka

I första hand bör byggprodukter återbrukas. Det innebär att produkterna återanvänds i samma syfte som de ursprungligen var avsedda för. I andra hand ska avfall återvinnas. Det innebär att materialet i avfallet används för nya produkter eller för att utvinna energi (förbränning).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen