På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheten att bevilja bidrag beror på bostadens skick

Granskad:

Bidrag ska inte lämnas för åtgärder som skulle läka vissa typer av brister i bostadens skick, till exempel eftersatt underhåll. Om bristen beror på avvikelser från bygglagstiftningens tillgänglighetskrav ska bidrag ändå beviljas, om det inte är sökanden själv som avvikit från kraven.

Inget bidrag för åtgärder som läker vissa brister i bostadens skick

8 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:
   1. byggnadstekniska brister,
   2. eftersatt underhåll,
   3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, eller
   4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Första stycket 4 tillämpas endast när ansökan gäller
   1. ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller låtit utföra ändringar av,
   2. en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som sökanden har låtit utföra ändringar i, eller
   3. en ägarlägenhetsfastighet som sökanden har låtit utföra ändringar i.

Av 8 § lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår när bostadsanpassningsbidrag inte ska lämnas på grund av bostadens skick. Även om en åtgärd i och för sig kan anses nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen för att bostaden ska vara ändamålsenlig ska bidrag alltså inte lämnas om åtgärden samtidigt läker en eller flera av den typen av brister i bostaden som räknas upp i 8 §. 

Exempel på lagtextens innebörd

En person ansöker om bostadsanpassningsbidrag för följande åtgärder: 

  • ta bort badkar och installera duschkabin i badrummet
  • montera ettgreppsblandare och höj- och sänkbar inredning i köket
  • bredda dörröppningen in till sovrummet.

Kommunens bedömning av ansökan:

Badrum: ta bort badkar, installera duschkabin.
Om kommunen kommer fram till att åtgärden, förutom funktionsnedsättningen, behöver utföras på grund av eftersatt underhåll så ska den inte bevilja något bidrag för denna åtgärd.

Kök: montera ettgreppsblandare och höj- och sänkbar inredning.
Om kommunen kommer fram till att det inte finns några brister så ska den bevilja bidrag för dessa åtgärder om lagens övriga villkor uppfylls.

Sovrum: bredda dörröppningen.
Om kommunen kommer fram till att någon breddning inte hade behövts om de krav på bredd som gällde när huset uppfördes eller ändrades hade följts ska den ställa frågan vem det är som har avvikit från kraven. Har sökanden avvikit så ska kommunen inte bevilja något bidrag för denna åtgärd. Har någon annan än sökanden avvikit från kraven så ska kommunen bevilja bidrag för denna åtgärd om lagens övriga villkor uppfylls.

Beskrivning av de olika stegen vid prövning av ansökan enligt lagens 8 §. Informationen framgår också av artikelns text.
Bostadens skick. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket / Altefur Development

Uttömmande uppräkning i 8 §

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag skriver regeringen att uppräkningen i 8 § är uttömmande (proposition 2017/18:80 sid. 72).

Samtidigt framgår av propositionen att om en person med funktionsnedsättning har behov av en anpassningsåtgärd men behovet beror på andra brister i boendet än som räknas upp i 8 §,  till exempel trångboddhet, så får en bedömning göras enligt 5 § av om åtgärden är nödvändig på grund av funktionsnedsättningen eller inte (proposition 2017/18:80 sid. 72).

Mer information

Du kan läsa mer om de brister som 8 § lagen om bostadsanpassningsbidrag räknar upp om du klickar på de olika menyrubrikerna under "Bostadens skick". 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen