På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheten att bevilja bidrag beror på bostadens skick

Bidrag ska inte lämnas för åtgärder som förutom funktionsnedsättningen även behöver utföras på grund av vissa brister i bostadens skick. Det gäller till exempel eftersatt underhåll. I vissa fall ska bidrag beviljas trots brister, nämligen om det är brister som beror på avvikelser från bygglagstiftningens tillgänglighetskrav och det inte är sökanden själv som avvikit från dessa krav.

Av lagens 8 § framgår i vilka situationer som bostadsanpassningsbidrag inte ska lämnas på grund av bostadens skick.

I propositionen till lagen skriver regeringen att enskilda sökande måste kunna utläsa vilka villkor som ställs för att få bidrag och att handläggare behöver ett tydligt beslutsstöd för att uppnå en rättssäker ärendehantering (proposition 2017/18:80 sid. 35).

Exempel på lagtextens innebörd

En person ansöker om bostadsanpassningsbidrag för följande åtgärder: 

  • Badrum: ta bort badkar, installera duschkabin
  • Kök: montera ettgreppsblandare och höj- och sänkbar inredning
  • Sovrum: bredda dörröppningen

Kommunens bedömning av ansökan:

Badrum: ta bort badkar, installera duschkabin.
Om kommunen kommer fram till att åtgärden, förutom funktionsnedsättningen, behöver utföras på grund av eftersatt underhåll: inget bidrag för denna åtgärd.

Kök: montera ettgreppsblandare och höj- och sänkbar inredning.
Om kommunen kommer fram till att det inte finns några brister: bidrag för dessa åtgärder om lagens övriga villkor uppfylls.

Sovrum: bredda dörröppningen.
Om kommunen kommer fram till att någon breddning inte hade behövts om de krav på bredd som gällde när huset uppfördes eller ändrades hade följts ska ställas frågan vem det är som har avvikit från kraven.
Har sökanden avvikit: inget bidrag för denna åtgärd.
Har någon annan än sökanden avvikit: bidrag för denna åtgärd om lagens övriga villkor uppfylls.

 

Beskrivning av de olika stegen vid prövning av ansökan enligt lagens 8 §. Informationen framgår också av artikelns text.
Bostadens skick. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket / Altefur Development

Uttömmande uppräkning i 8 §

I propositionen till lagen skriver regeringen att uppräkningen i 8 § är uttömmande (proposition 2017/18:80 sid. 72).

Samtidigt framgår av propositionen att om en person med funktionsnedsättning har behov av en anpassningsåtgärd men behovet beror på andra brister i boendet, till exempel trångboddhet, så får en bedömning göras enligt 5 § av om åtgärden är nödvändig på grund av funktionsnedsättningen eller inte (proposition 2017/18:80 sid. 72).

Mer information

Du kan läsa mer om de brister som 8 § räknar upp om du klickar på de olika menyrubrikerna under "Bostadens skick". 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej