Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avdelning B – Grundläggande dimensioneringsregler

Granskad:

Avdelning B i Boverkets konstruktionsregler, EKS, innehåller grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. I denna avdelning görs nationella val till eurokoden SS-EN 1990, som behandlar dimensioneringsregler för bärverk. Valen handlar främst om lastkombinationer för olika lastfall och val av partialkoefficienter för dessa.

Avdelning B omfattar ett kapitel som behandlar en specifik konstruktionsstandard för dimensioneringsregler enligt eurokodsystemet. Kapitelindelningen är följande

  • Kap. 0 – Tillämpning av SS-EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen