På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Taksäkerhet

I Boverkets byggregler, BBR, finns regler om taksäkerhet för att förebygga fall. Reglerna handlar om säkerhet vid byggnadens användning eller drift. Taksäkerhetsutrustning behövs, enligt Boverkets byggregler, bara då det finns ett fast arbetsställe på taket eller om det för byggnadens användning är nödvändigt att ta sig upp på eller förflytta sig på byggnadens tak.

Krav på taksäkerhetsanordningar

Om det för byggnadens drift eller användning är nödvändigt att ta sig upp på ett tak och/eller förflytta sig på taket måste det finnas anordningar som gör detta säkert. I byggnadens drift och användning ingår inte allmän inspektion av taket eller reparationer av det.

Fast arbetsställe

Om det finns ett fast arbetsställe på taket ställs i Boverkets byggregler krav på olika taksäkerhetsanordningar. En skorsten måste till exempel sotas regelbundet för att det ska vara tillåtet att elda i en kamin eller panna. För att sotningen ska kunna utföras på ett säkert sätt är det nödvändigt att kunna ta sig upp på taket, förflytta sig på taket från uppstigningsstället till skorstenen och att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt.

Andra fasta arbetsställen kan vara ventilationsanläggningar där till exempel filter måste bytas regelbundet. En frånluftsfläkt på ett yttertak är inte att betrakta som ett fast arbetsställe om det inte finns något särskilt behov av återkommande underhålla av fläkten.

Även vattengångar på ett tak som måste hållas rena för att takavvattningen ska säkerställas, solfångare som kan behöva ses över för deras funktion eller någon annan installation som behöver återkommande service för byggnadens drift är att betrakta som fasta arbetsställen. Om åtkomsten till dessa anläggningar innebär att taket måste beträdas ställs krav på taksäkerhetsanordningar.

För tak som beträds i yrkesmässig verksamhet gäller även Arbetsmiljöverkets regler om skydd mot fall.

Byggnadens användning

Krav på taksäkerhet gäller också om taket eller delar av taket används som till exempel uteplats.

Snörasskydd

Det finns krav i Boverkets byggregler på skydd mot fallande is och snö vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador.

Att bara sätta upp ett snörasskydd lokalt kan dock leda till att snörasskyddet kollapsar. Det beror på att den snömängd som belastar ett snörasskydd som bara sitter längs en kortare del av taket, till exempel precis vid en entré, många gånger tar snölast från en mycket större del av taket.

 

Snörasskydd lokalt
Illustrationen visar ett lokalt snörasskydd som riskerar att belastas av snö från en betydligt större del av taket än den snö som finns rakt ovanför skyddet. Illustration: Altefur Development/Boverket

Det är viktigt att försäkra sig om att ett snörasskydd kan ta den last det utsätts för. Det räcker alltså inte med att bara sätta upp ett snörasskydd. Det måste också kunna stå emot den förväntade snölasten.

I Boverkets byggregler ställs endast krav på skyddsanordningar vid entréer. Det kan dock finnas skäl för att sätta upp snörasskydd även på andra delar av ett tak. Exempelvis ställs det krav i ordningslagen på att snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska avlägsnas från tak.

Krav på lastkapacitet hos anordningar för infästning av säkerhetslinor

I Boverkets byggregler ställs krav på anordningar avsedda för infästning av säkerhetslinor. Dessa infästningar bör klara den statiska last, 10 kN, som beskrivs i standarden SS-EN 516, Takprodukter - Taktillträdesanordningar - Gångbryggor, stegplattor och enkelsteg.

Snöskottning

Snöskottning är normalt inte att betrakta som något som måste göras för byggnadens drift. Alla tak ska klara den snölast som kan förväntas uppstå även en mycket snörik vinter. Den snölast ett tak ska vara dimensionerat för är baserad på den maximala snölast som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år. På denna last finns dessutom ett säkerhetspåslag. Har takkonstruktionen dimensionerats och utförts korrekt, samt underhållits så att konstruktionen inte försämrats, finns det ingen anledning att skotta ett tak utifrån risken att taket ska haverera. Detta gäller särskilt småhus där risken att skada sig vid snöskottningen kan förväntas vara högre än risken för en skada på grund av att taket kollapsar.

Om taket trots det inte förväntas klara den snölast som ligger på taket eller den snö som förväntas falla kan det bli nödvändigt att skotta taket. Det bör då göras enligt en skottningsplan så att inte själva skottningen gör att taket kollapsar. Särskilt stora tak med bärande korrugerad plåt kan vara känsliga för hur skottningen utförs. Plåtarna hos många tak av denna typ har så kallade gerberskarvar. Denna konstruktionslösning förutsätter en viss lastfördelning. Vid snöskottning kan lastfördelningen ändras på ett för konstruktionen farligt sätt. Utan en skottningsplan kan det därför vara farligt att skotta ett sådant tak.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej