Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

BID - en samverkansmodell mellan fastighetsägarna

Granskad:

BID, Business Improvement District, är ett sätt att organisera och formalisera samverkan och partnerskap mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer.

Samverkansgruppen består av en gemensamt finansierad utförarorganisation, som genomför överenskomna aktiviteter. Modellen har hämtat inspiration från Kanada, där den utvecklades på 1970-talet i syfte att öka affärsverksamhet och service i förorterna. Detta arbete har sedan spridit sig i världen som en metod för att gemensamt satsa på offentlig service där det krävts nya finansieringslösningar.

Metoden bygger på att de involverade parterna under en viss tid gemensamt finansierar åtgärder för att förbättra situationen inom ett tydligt avgränsat geografiskt område. Detta kan ske genom ökad handel, olika attraktioner och fysiska åtgärder. Arbetet kan på sikt bidra till att motverka brottsligheten och öka tryggheten på en fysisk plats eller i en hel stadsdel.

Syftet med åtgärderna är att skapa välvårdade, trygga och attraktiva offentliga platser och bostadsområden för ökade gemensamma värden. Arbetet ska komplettera och stärka, men inte ersätta den offentliga servicen. I Sverige har modellen främst använts av centrumföreningar och för externa köpcentra.

I Sverige bygger samarbetet på frivillighet. Genomförandet sker oftast i en ideell förening. Främst fastighetsägare och näringsliv, men även stadsdelsförvaltningar, kommuner och polisen kan involveras i arbetet. Medlemmarna betalar en avgift, som baseras på storlek och fastighetsinnehav i området. Det förekommer också att kommuner går in och delfinansierar olika satsningar på fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen