Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker vid utformning av ventilationssystem

Granskad:

För att få ett välfungerande ventilationssystem är det viktigt att systemet utformas rätt från början. Hur luften tillförs och hur systemet styrs i drift påverkar inomhusmiljön. Det är också viktigt att den luft som tas in i byggnaden är av god kvalitet. Här får du veta mer om risker med uteluftsintag och filter, energiförluster samt tilluft och givare.

Risker med uteluftsintag och filter

Illustration över kortslutning mellan uteluftsintag och avluft.

Om yttre luftföroreningar tillförs en byggnad kan detta leda till dålig inomhusmiljö och hälsoproblem. Genom att utforma och placera uteluftsintag och luftfilter på ett korrekt sätt minskar dessa risker. Här kan du läsa om risker med uteluftsintag och filter.

Risker med luftvärmesystem

Illustration som visar byggnad med ett FTX-system.

Hur värmning och kylning av luften utförs och hur kanaler blir dragna påverkar luftkvaliteten. Vid större temperaturvariationer kan det uppstå risker både i ventilationssystemet och i byggnaden. Här kan du läsa om risker vid värmning och kylning av ventilationsluft.

Risker med fel tilluftsflöden och felplacerade givare

Foto på innertak i fastighet med kablar, rör och ventilation.

Ventilationen ska tillföra frisk luft, men används också för att värma eller kyla inomhusmiljön. Den termiska komforten påverkas då av både temperatur och lufthastighet. För att ventilationen ska fungera optimalt behöver man justera in systemet med hänsyn till dontyp, luftflöden, driftsfall och placering av givare. Här får du veta mer om riskerna med olika tilluftsdon i samma system, olämplig inblåsningstemperatur samt problem med styrsystem och givare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen