På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att använda byggprodukter

Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter till sitt projekt. Till sin hjälp i den bedömningen får han eller hon hjälp av informationen i produktdokumentationen. Det finns olika sätt att bedöma och beskriva byggprodukters egenskaper.

Nationella regler gäller för användning

I varje land gäller nationella byggregler, därför är det viktigt att använda byggprodukter som klarar de krav som ställs i respektive land. I Sverige framgår kraven på byggnader och andra anläggningar i tillämpningsföreskrifter från myndigheter om krav enligt plan- och bygglagen. För byggnader och en del andra anläggningar gäller Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets föreskrifter om tillämpning av eurokoder, EKS. Transportstyrelsen föreskriver om krav på bland annat vägar och vägbroar. I vissa fall ställs krav på anläggningar, till exempel för avlopp, i miljöbalksrelaterade regler. Även sådana regler har betydelse för vilka produktegenskaper som är väsentliga att känna till vid användning i Sverige.

Byggprodukter får ingå i byggnadsverk endast om de är lämpliga för avsedd användning. Det är byggherrens ansvar att använda byggprodukter med lämpliga egenskaper.

Olika sätt att bedöma produkters egenskaper

Byggprodukters egenskaper kan bedömas på olika sätt. För att kunna avgöra om en byggprodukt har lämpliga egenskaper för den avsedda användningen, bör egenskaperna vara bedömda och beskrivna (dokumenterade). Med ledning av informationen i produktdokumentationen ska byggherren avgöra om produkterna är lämpliga att användas i det enskilda fallet. Om produkternas egenskaper inte är bedömda behöver byggherren verifiera dem genom provning eller på annat sätt för att kunna värdera produkternas lämplighet.

Motsvarande bestämmelse om bedömda egenskaper finns även i Boverkets föreskrifter om tillämpning av eurokoder.

Många byggprodukter ska vara CE-märkta

De bygg- och anläggningsprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilka en ETA har utfärdats ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Med tiden kommer fler produkter att CE-märkas, i takt med att fler harmoniserade standarder tas fram. När det kommer nya standarder, publiceras det som nyhet på Boverkets webbplats.

Om produkten omfattas av en harmoniserad standard eller en ETA, får tillverkaren inte lämna uppgifter om väsentliga produktegenskaper i någon annan form än i prestandadeklarationen och CE-märkningen. Därför gäller inte ett typgodkännande eller andra bedömningssätt när en byggprodukt ska vara CE-märkt.

Ta hjälp av prestandadeklarationen

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller en ETA ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Det är viktigt att förstå att CE-märkning av byggprodukter inte innebär ett automatiskt godkännande för användning av produkten. Prestandadeklarationen och CE-märkningen ger tillförlitliga uppgifter om relevanta produktegenskaper. Med ledning av dessa uppgifter ska användaren kunna avgöra om produkten är lämplig att använda i det aktuella projektet, och ytterligare produktdokumentation ska inte behöva efterfrågas. Vilka produktegenskaper som är relevanta att redovisa i prestandadeklarationen för en viss produkt beror på vilka nationella krav som finns på byggnader och andra anläggningar.

Film: Du använder väl rätt byggprodukter i dina byggprojekt?

Vad som gäller för icke-harmoniserade byggprodukter

Byggprodukter som inte omfattas av någon harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning får inte ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Däremot kan deras egenskaper bedömas och beskrivas på annat sätt.

Läs mer om olika bedömningssätt i "Relaterad information".

Vad som gäller om en byggherre köper produkter i ett annat land

För harmoniserade byggprodukter som säljs i Sverige ska prestandadeklarationer, bruksanvisningar, kemikalieinformation och säkerhetsföreskrifter vara på svenska. Själva CE-märkningen bör vara på svenska.

När det gäller icke-harmoniserade byggprodukter är huvudregeln är att bruksanvisningarna också ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Detta oavsett om produkterna riktar sig till professionella användare eller konsumenter. Det finns undantag då användaren får acceptera att bruksanvisningen är på engelska. Det gäller för produkter för en begränsad kundkrets med särskilda kunskaper.

Byggherren har alltid ansvaret för att välja lämpliga byggprodukter. Den som köper in produkter från ett annat EU-land för att använda i sitt eget projekt, får själv ta ansvar för att förstå den information som medföljer produkten. Det kan hända att han eller hon måste ta hjälp av någon med tillräcklig språkkompetens.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej