Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konsekvenser för ekonomin

Granskad:

De ekonomiska konsekvenserna av fel, brister och skador i byggbranschen är enorma. Årligen uppgår kostnaderna till cirka 111 miljarder kronor och då har hänsyn inte tagits till konsekvenser för miljön samt till ökad ohälsa för de boende och för dem som producerar byggnaderna. Lägger man till det ökar kostnaderna avsevärt.

Att bygga fel kostar mycket

I Boverkets rapport Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (2018) bedömdes de samhällsekonomiska konsekvenserna av fel, brister och skador. Rapporten visade att kostnaderna då motsvarade 111 miljarder kronor; troligen är kostnaderna ännu högre i dag.

För att sätta summan i ett sammanhang så motsvarar 111 miljarder kronor:

  • Cirka 50 000 nyproducerade lägenheter
  • nästan tre Öresundsbroar á 37,8 miljarder kronor när bron byggdes 2001 (113,8 miljarder kronor)
  • mer än statens utgifter 2020 för hälsovård, sjukvård och social omsorg (101 miljarder kronor)
  • mer än statens utgifter 2020 för utbildning, universitetsforskning och studiestöd (109 miljarder kronor).

Kostnaden motsvarar också cirka 25 procent av omsättningen i byggbranschen, vilket innebär att var fjärde investerad krona inte är värdeskapande – 3 500 kronor per sekund slösas alltså bort dygnet runt, år efter år.

Viktigt med förändrat beteende

De ökade byggkostnaderna på grund av fel, brister och skador medför också att boendekostnaderna ökar, vilket i slutänden kan utgöra skillnaden mellan att ha råd eller att inte ha råd med ett boende. Det är alltså av största vikt att få till stånd ett förändrat beteende som får kostnaderna att minska drastiskt.

Ett sätt att förebygga fel, brister och skador är att arbeta med riskbedömningar, där man försöker förutse vilka risker som kan uppstå i ett projekt. När riskerna sedan har identifierats kan de hanteras och följas upp genom kontroller.

Läs mer om riskbedömning, risker och kontroller, se länk i ”Relaterad information”.

De samhällsekonomiska konsekvenserna av fel, brister och skador i byggbranschen motsvarar 111 miljarder kronor. Foto: Elliot Elliot /Scandinav
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen