På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samråd

Flera kommuner kan ingå i en gemensam bostadsmarknad. Därför är det viktigt att ha med både ett regionalt och ett mellankommunalt perspektiv i riktlinjerna. Här får du veta mer om vad det kan handla om.

Ett regionalt perspektiv

Även det regionala perspektivet behöver lyftas fram när det gäller utvecklingen av bostadsutbudet, utöver kommunens egna befolknings- eller näringslivsutveckling. Kommungränsen är sällan det mest avgörande för var människor bosätter sig och flera kommuner kan ingå i en gemensam bostadsmarknad. Ur ett regionalt tillväxtperspektiv behövs det därför ibland någon form av samordning av planeringen för bostadsbebyggelsen i regionen. Denna bör även kopplas till trafikfrågor, infrastruktursatsningar och bostadssociala frågor.

Mottagning och etablering av nyanlända är en sådan bostadssocial fråga där det kan behövas mellankommunal planering och samverkan. Särskilt i storstadsregionerna blir detta allt mer uppenbart. Det borde också ligga nära till hands att ta upp och diskutera bostadsfrågorna i en regional utvecklingsstrategi, dels som en förutsättning för ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt, dels som en faktor som påverkar underlaget för regionala satsningar på såväl kultur som infrastruktur.

Mellankommunal samordning

En omvärldsbeskrivning kan göras utifrån ett mellankommunalt perspektiv, och i riktlinjerna bör det framgå hur den egna bostadsmarknaden förhåller sig till, påverkar och påverkas av situationen i grannkommunerna samt av den delregionala bostads- och arbetsmarknaden i stort.

Ta del av kommunernas svar på frågan om samverkan inom och mellan kommunerna i Boverkets bostadsmarknadsenkät, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej