Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Högsta tillåtna fukttillstånd BBR 6:52 och 6:53

Granskad:

Vid all fuktsäkerhetsprojektering ska följande villkor uppfyllas:

  • Kontrollerade fukttillstånd ≤ Högsta tillåtna fukttillstånd
  • Högsta tillåtna fukttillstånd ≤ Kritiskt fukttillstånd – säkerhetsmarginal
  • Fukttillstånden kan anges som relativ fuktighet (RF %) eller fuktkvot (u kg/kg eller %).

Man bör ange den enhet som är enklast att använda vid kontrollmätning på byggarbetsplatsen.

Kontrollerade fukttillstånd

De fukttillstånd som förväntas i byggnadsdelarna under ogynnsamma förutsättningar. I projekteringen kan fukttillstånden beräknas eller bestämmas genom provning.

Högsta tillåtna fukttillstånd

Den övre gräns där fukt inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien eller hälsa.

Kritiskt fukttillstånd

Fukttillstånd där ett materials avsedda egenskaper och funktion inte uppfylls. För mikro­biell påverkan är fukttillståndet kritiskt då tillväxt sker.

Säkerhetsmarginal

Säkerhetsmarginal mellan högsta tillåtna fukttillstånd och kritiska fukttillstånd. Säkerhetspåslaget bedöms med stöd av de osäkerheter som finns i den metod och de ingångsdata som används i kontrollen av fuktsäkerheten.

Tillbaka till toppen