Radon om du är villaägare

Här får du som äger och bor i villa eller radhus veta hur du i tre steg kan få bort radon. Du får också veta vilka krav kommunen kan ställa när det gäller radon i ditt hus.

Under eldningssäsongen är det rätt att mäta radonhalten. Det är både enkelt och billigt att mäta radon i inomhusluften.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Radon är en osynlig och luktfri gas och det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden.

Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta. Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften.

Kommunen kan ställa krav

Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken. I kommunens ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att kommunen kan säga till dig att undersöka radonhalten i ditt hus. Är radonhalten i inomhusluften högre än 200 Bq/m3 kan kommunen kräva att du gör en radonsanering.

Guide för hur du tar bort radon

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon vid nybyggnation eller ändring av en byggnad.Detta finns i Boverkets byggregler, BBR. Boverket administrerar även ett bidrag för att ta bort radon i egnahem. Bidraget söker du dock hos länsstyrelsen. Länk till författningen om Boverkets byggregler finns under "Relaterad information".

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens logotyp

Folkhälsomyndigheten ger ut allmänna råd för radonhalten i inomhusluften i befintliga bostäder och vägleder kommunerna i radonfrågor. 2014 flyttades ansvaret över från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten.

Kommunen

Bild myndigheter

Kommunen har tillsyn över om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande kan svara på frågor om radon. Vissa kommuner kan även hjälpa dig att beställa mätdosor.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej