Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Radon om du är villaägare

Granskad:

Här får du som äger och bor i villa eller radhus veta hur du i tre steg kan få bort radon. Du får också veta vilka krav kommunen kan ställa när det gäller radon i ditt hus.

Under eldningssäsongen är det rätt att mäta radonhalten. Det är både enkelt och billigt att mäta radon i inomhusluften.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Radon är en osynlig och luktfri gas och det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden.

Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta. Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften.

Kommunen kan ställa krav

Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken. I kommunens ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att kommunen kan säga till dig att undersöka radonhalten i ditt hus. Är radonhalten i inomhusluften högre än 200 Bq/m3 kan kommunen kräva att du gör en radonsanering.

Guide för hur du tar bort radon

Vem gör vad?

Boverket

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid uppförande av ny byggnad eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR.

 

Kommunen

Kommunen har tillsyn över om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande kan svara på frågor om radon. Vissa kommuner kan även hjälpa dig att beställa mätdosor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen