Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunexempel på arbetssätt för gestaltning i planering

Granskad:

Plan- och bygglagen, PBL, kan sägas vara pelaren i mitten av gestaltningsarbetet och runt den kan kommunen bygga upp ett fungerande arbetssätt, både internt och externt. Alla processer som måste till för att gestalta våra livsmiljöer på ett omsorgsfullt sätt finns inte reglerade i PBL.

Det är viktigt att varje kommun hittar sin interna arbetsprocess för hur arbetet med gestaltning ska bedrivas. Detta är en levande process och det finnas oftast behov att utveckla arbetet och förändra med tiden. Här presenteras ett antal exempel på hur olika kommuner runtom i Sverige jobbar med gestaltning.

Hudiksvalls kommun

Byggarbetsplats vid kajen.

Genom att använda såväl kvalitetsprogram som dialog, möten och samverkansforum har Hudiksvalls kommun funnit arbetssätt som lyfter fram gestaltningsfrågorna.

Kalmar kommun

Bibliotek i en grå byggnad med guldbokstäver över entredörren.

Kalmars stadsarkitekt har under de senaste åren skapat ett ökat intresse hos kommunens politiker för både arkitektur och gestaltad livsmiljö genom information och inspiration.

Karlstad kommun

Sexvåningsbyggnad byggd i tegel.

Arkitektur Karlstad, kommunens riktlinjer för arkitektur, innehåller både mål och konkreta arbetssätt för hur arkitekturfrågorna kan lyftas i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden.

Norrköpings kommun

Modell över hur Inre hamnen kan tänkas se ut färdigbyggd.

Norrköping kommuns riktlinje för arkitektur, Arkitekturstaden Norrköping, är kommunens viktigaste verktyg i arbetet med gestaltningsfrågor.

Trosa kommun

Gröna tvåvåningshus med loftgångar samlade kring en gemensam gård.

Tre faktorer kan lyftas som särskilt betydelsefulla för kommunens arbete: att samla strategiska ställningstaganden kring gestaltningsfrågor i översiktsplanen, ett långsiktigt samarbete med privata aktörer och att kommunen agerar föregångare i gestaltningen av offentliga miljöer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen