Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitektur och byggande i Örebro – framgångsfaktorer

Granskad:

Processen och samtalen med politiken var i Örebro avgörande för att strategin skulle få genomslag och bli ett konkret redskap som fungerar i det dagliga arbetet.

Framgångsfaktorer

  • Gör en behovsanalys – Det är viktigt att göra en bra behovsanalys inledningsvis. Vilka behov har kommunen av utveckling, vilka frågor brottas vi med? Identifiera vilka delar som ska vara med i strategin och få ett politiskt beslut kring beställningen.
  • Våga bjud politiken till samtal! – Det finns mycket att vinna - man kommer mycket närmare varandra. Men det kan vara jobbiga möten, särskilt med opposition och majoritet i samma grupp. Lägg därför tid på att förbereda dessa möten och tänka till hur de ska gå till.
  • Utgå från kommunen ni verkar i – Den lokala förankringen är viktig i samtalet med politiken. Peka på vilket behov ni har. Det kan vara ett bra sätt att sätta fokus på frågorna.
  • Processen är avgörande – Se processen som en lika viktig del som slutprodukten. Genom processen kan du höja kunskapen kring arkitektur och byggande och samtidigt skapa en gemensam bild över vilken utveckling kommunen vill se. Ett dokument utan förankring kan slå helt fel!

Tankar kring fortsättningen

Det har skett förändringar de senaste åren som påverkar kommunen. Vissa frågor har mognat, andra har fått större vikt. En del ställningstaganden hade i dag kunnat förstärkas. Man har funderat på att ta fram en populärversion av strategin för att nå ut bättre och för att lyfta fram vissa budskap mer. Byggbranschen är till exempel mycket intresserade av strategin, men uppfattar den ibland som alltför omfattande. Samma sak kan gälla allmänheten. För att kommunicera bättre med fler vore det därför bra att komplettera med en mer kortfattat version.

Än så länge har man inte fått i uppdrag att revidera strategin. Däremot är det viktigt att kontinuerligt utvärdera hur den fungerar. Det kommer sannolikt finnas anledning att överväga en uppdatering av innehållet i samband med att översiktsplanen aktualitetsprövas vid varje ny mandatperiod.

Verktyg för bygglovshandläggare

För närvarande pågår ett arbete med att skapa ett verktyg för bygglovshandläggarna för att på ett bättre sätt än i dag hantera gestaltningsfrågor i bygglovsärenden. Verktyget som utformas som en checklista med ett antal frågeställningar har en tydlig koppling till innehållet i strategin.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen