GIS som analysverktyg

Geografiska Informationssystem, (GIS), används för att hantera lägesbunden information.

GIS kan vara ett användbart instrument för att identifiera den rumsliga utformningen av ett område och därigenom identifiera områden som upplevs som otrygga. Alla företeelser som går att lokalisera till en plats kan hanteras i GIS, vilket gör det till ett användbart verktyg för att knyta ihop platser med geografiska lägen. Kartorna kan kompletteras med information som statistik, trygghetsmätningar, planer eller dialoger med mera. Nedan följer ett exempel på en GIS-metod.

Space Syntax

Space Syntax-analys är en så kallad rumsintegrationsanalys, där de grundläggande relationerna mellan utformningen av miljön och det liv människor lever analyseras och illustreras med färggraderingar av stråk på kartor.

Space Syntax bygger på erfarenheten att ökad genomströmning av människor i ett område kan leda till att antalet brott minskar. Genomströmningen av människor på en plats har stor betydelse för känslan av trygghet och därför har utformningen av en ort och dess stråk betydelse för vilken grad av trygghet som upplevs.

Tillgängligheten avgör hur människor rör sig och styrs av faktorer som gångavstånd, orienterbarhet, trygghet, trafiksäkerhet och offentlighet. Om miljöerna består av en blandning av verksamheter, boende och service, är sannolikheten hög att människor under stora delar av dygnet rör sig i dem. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej