Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

GIS som analysverktyg

Granskad:

Geografiska Informationssystem, (GIS), används för att hantera lägesbunden information.

GIS kan vara ett användbart instrument för att åskådliggöra den rumsliga utformningen av ett område och därigenom identifiera områden och platser som upplevs som otrygga. Alla företeelser som går att lokalisera till en plats kan hanteras i GIS, vilket gör det till ett användbart verktyg för att knyta ihop platser med olika geografiska lägen. Kartorna kan kompletteras med information som statistik, trygghetsmätningar, planer eller dialoger med mera. Nedan följer ett exempel på en GIS-metod.

Space Syntax

Space Syntax-analys är en så kallad rumsintegrationsanalys, där de grundläggande relationerna mellan utformningen av miljön och det liv människor lever analyseras och illustreras med färggraderingar av stråk på kartor. Tillgängligheten avgör hur människor rör sig och styrs av faktorer som gångavstånd, orienterbarhet, trygghet, trafiksäkerhet och offentlighet. Om miljöerna består av en blandning av verksamheter, boende och service, är sannolikheten hög att människor under stora delar av dygnet rör sig i dem. 

Space Syntax har visat att ökad genomströmning av människor i ett område kan leda till att antalet brott minskar. Genomströmningen av människor på en plats har stor betydelse för känslan av trygghet och därför har utformningen av en ort och dess stråk betydelse för vilken grad av trygghet som upplevs på olika platser.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen