Boverkets remisser

När Boverket har tagit fram ett förslag till en ny eller ändrad regel ska vi skicka förslaget och konsekvensutredningen på remiss till de som berörs av regeln: myndigheter, organisationer, kommuner och andra.

De, och alla andra, får då lämna synpunkter på förslaget. Remissversionen av regeln är alltså det förslag till ny eller ändrad regel som skickades på remiss. Boverket går sedan igenom remissynpunkterna och justerar ibland regelförslaget innan vi beslutar att införa den nya eller ändrade regeln. Därför är texten i remissversionen ofta annorlunda från den regel som beslutas.

Regelförslag som är ute på remiss

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast 5 juli 2019.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej