Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekonomiska planer – en handbok

Välkommen till handboken

Handboken är en vägledning till Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Den vänder sig i första hand till professionella aktörer men också till bostadssökande som står i begrepp att förvärva en bostadslägenhet i en bostadsrättsförening eller i en kooperativ hyresrättsförening.

Handboken utvecklar bakomliggande resonemang och exemplifierar innehållet i de allmänna råden. Den beskriver även bakgrunden till råden.

Nyheter för ekonomiska planer

Tillbaka till toppen