På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll Gå till verktyg

Ekonomiska planer - en handbok

Välkommen till handboken

  Handboken är en vägledning till de allmänna råden om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som ingår i Boverkets författningssamling.

  Den vänder sig i första hand till professionella aktörer men också till bostadssökande som står i begrepp att förvärva en bostadslägenhet i en bostadsrättsförening eller i en kooperativ hyresrättsförening.

  Handboken utvecklar bakomliggande resonemang och exemplifierar innehållet i de allmänna råden. Den beskriver även bakgrunden till råden.

  Ekonomiska planer

  En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av en bostadsrättsförenings/kooperativ hyresrättsförenings verksamhet.

  Syftet med en ekonomisk plan är att förhindra att ekonomiskt ohållbara bostadsprojekt kommer till stånd.

  Planen ska bland annat beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. Två oberoende och opartiska intygsgivare ska kontrollera och bedöma den ekonomiska planens hållbarhet och bärkraft på sikt innan den kan registreras hos Bolagsverket.