På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet i den fysiska miljön

Diskrimineringslagen omfattar diskriminering i form av bristande tillgänglighet i den fysiska miljön. Förbudet syftar till att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på likvärdiga villkor.

Foto på översatt Braille text med innebörd: Hoppas du har roligt med kompisar.
Foto: Elliot Ellit/Scandinav

I diskrimineringslagen (2008:567) finns sex olika diskrimineringsgrunder. En av dem är bristande tillgänglighet, som infördes som en ny form av diskriminering i lagen 2015 till följd av att Sverige förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förbudet mot bristande tillgänglighet gäller bland annat i utbildningsverksamhet.

Den fysiska miljön ska vara tillgänglig

Foto på Vårfruskolan i Lund som exempel på att den fysiska miljön ska vara tillgänglig för barn med funktionshinder.
Den fysiska miljön i skolan och förskolan ska vara tillgänglig för barn och elever med funktionsnedsättning. Skäliga åtgärder ska vidtas för att dessa barn och elever ska kunna komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Vårfruskolan i Lund. Foto: Otto Ryding/Boverket

Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Det kan handla om åtgärder i den fysiska miljön, till exempel utjämning av nivåskillnader, borttagande av trösklar och kontrastmarkeringar. Vad som är skäliga åtgärder utgår ifrån de krav på tillgänglighet som gäller enligt lag och annan författning, exempelvis arbetsmiljö- eller plan- och bygglagstiftningen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen. Det går inte att förelägga den som är ansvarig för verksamheten att förändra den fysiska miljön med stöd av diskrimineringslagen utan lagen ger endast rätt till ersättning till den diskriminerade för själva kränkningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej