Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur Boverket arbetar med arkitektur och gestaltad livsmiljö

Granskad:
Foto på person som sitter i en ihålig kub av betong och tittar ut över havet.
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Foto: Scandinav

Regeringen har gett Boverket ett samlat ansvar för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå i frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket ska också bevaka utvecklingen och verka för ökad kunskap inom området samt vägleda statliga myndigheter, regioner och kommuner. Boverket har tillsatt en riksarkitektfunktion för att kraftsamla kring frågorna.

Boverket har fått en förstärkt roll att främja arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö, både genom propositionen för gestaltad livsmiljö och genom en utökad instruktion till myndigheten. Boverkets uppdrag innebär att kontinuerligt bygga upp ett kunskapsområde för arkitektur och gestaltad livsmiljö, både externt och internt. Boverket ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för de som planerar, bygger och förvaltar så att dessa aktörer kan verka i politikens anda. Uppdragets huvudmålgrupper är kommuner, regioner, länsstyrelser och statliga myndigheter samt i vissa fall privata aktörer.

Boverket har valt att arbeta inom fyra områden:

  • Samla och sprida kunskap för att vägleda och motivera, inspirera och engagera.
  • Skapa delaktighet och förena aktörer genom hela processen: från planering till byggande och förvaltning samt mellan forskning och praktik.
  • Fånga upp behov av och lyfta förslag om förändringar av regelverk och andra former av styrsystem för området.
  • Arbeta internt kontinuerligt och långsiktigt med uppbyggnad och uppföljning av kunskapsområdet arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Samordningsansvar för fyra myndigheter

Enligt propositionen finns fyra utpekade aktörer som är extra viktiga i arbetet med att skapa den helhetssyn som behövs för ett framgångsrikt arbete: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Boverket är sammankallande för såväl styrgruppen som arbetsgruppen för det myndighetsgemensamma arbetet.

Propositionen beskriver myndigheternas ansvarsområde inom denna samverkan. Boverket har rollen som central förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om planering, boende och byggande, inklusive kompetensstöd med särskild inriktning på kommuner. Genom sin samordnande roll för arkitektur och gestaltad livsmiljö har Boverket ett samlat nationellt ansvar för området.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen