Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämndens PBL-tillsyn

Granskad:

Den här utbildningen riktar sig till dig som har erfarenhet av lov- och byggprocessen men som har begränsad erfarenhet av PBL-tillsyn. Utbildningen kan även vara till nytta för mer erfarna medarbetare som behöver fräscha upp sina kunskaper.

Lagändringar i PBL och PBF 1 augusti 2022

Ändringarna i PBL och PBF den 1 augusti 2022 är inte beaktade i utbildningen (lektion 3).

Uppdaterad vägledning finns på PBL kunskapsbanken.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska känna dig stärkt i din roll att kunna hantera tillsynsärenden enligt PBL. Målsättningen är också att utbildningen ska underlätta och snabba upp processen för byggnadsnämnderna att introducera medarbetare inom PBL-tillsyn och därigenom understödja en rättssäker och effektiv hantering av PBL-ärenden i hela landet.

Utbildningens innehåll

Publicerad 2021-01-08

Utbildningen består av 8 lektioner, totalt ca 5 timmar.

Varje lektion innehåller föreläsningar och diskussioner med olika experter. Det finns också praktiska exempel från kommun och e-learningmoduler med textavsnitt och övningar.

  1.       Att arbeta med PBL-tillsyn
  2.       Inleda och handlägga tillsynsärende
  3.       Besluta tillsynsärende
  4.       Verkställighetsmedel
  5.       Byggsanktionsavgifter
  6.       Expediering och delgivning i tillsynsärende
  7.       Uppföljning av tillsynsbeslut
  8.       Ansökan om utdömande av vite
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Gå utbildningen!

Du kan genomföra utbildningen när och var du vill, det du behöver är en dator, internetuppkoppling och tid. Du kan gå utbildningen själv men det kan vara bra att gå den tillsammans med kollegor eller i ett nätverk.

Utbildningen är utformad så att nya medarbetare på kommunen ska komma in i rollen, men vi tror att även mer erfarna medarbetare kan ha nytta av den. Inte minst kan det vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna kommunen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna. Avsätt gärna även tid för reflektion så du får möjlighet att relatera till egna exempel i din kommun.

Stödmaterial

Boverket har i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram checklistor och stödmaterial knutna till de olika lektionerna i webbutbildningen. Materialet kan användas av kursdeltagare som stöd i det dagliga arbetet.

Materialet är uppdelade per lektion men allt stödmaterial för hela utbildningen finns också samlat här nedanför. Stödmaterialet hittar du även under fliken Checklistor i själva webbutbildningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen