Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Guide: Jämlikhet och mänskliga rättigheter

Granskad:

Vill du bidra till ett inkluderande samhälle där alla människors lika värde beaktas och deras behov tillgodoses? Oavsett vilken roll eller arbetsuppgift du har, kan du tänka till utifrån samtliga jämlikhetsperspektiv och få med dem i ditt dagliga och långsiktiga arbete.

De rätta frågorna - för en bättre värld

Det är helt avgörande att du håller de stora frågorna om jämlikhet och mänskliga rättigheter levande i ditt dagliga arbete – på möten, i rutiner och i samtal. Det handlar om att ständigt öka kunskap, medvetenhet och kvalitet och uppnå resultat genom brett samarbete.

Det gäller också att komma ihåg att ställa de rätta frågorna som utmanar normer, påminner och leder till faktiska förbättringar. Boverket har tagit fram en powerpointpresentation med goda exempel.

2031 ska universell utformning och tillgänglighet vara en självklarhet inom planering, byggande och boende

Ställ din fråga i rätt ljus

Tänk brett och var lyhörd för tankar utifrån olika perspektiv. För att inte missa något väsentligt kan du syna din fråga i strålkastarljuset från var och en av de sju diskrimineringsgrunderna som finns i diskrimineringslagen:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Du kan även syna din fråga utifrån andra variabler såsom olika jämlikhetsperspektiv. Prova även ett intersektionellt perspektiv för täcka in dem som kan vara utsatta för flera diskrimineringsgrunder.

Tips! Utgå från någon uppgift eller något uppdrag eller projekt du arbetar med när du besvarar de frågor som följer. Stöt och blöt dem gentemot varje tänkbar variabel och diskutera gärna med dina kollegor.

Olika perspektiv:

 • Jämställdhet
 • Segregation
 • Delaktighet
 • Trygghet
 • Samspel
 • Fysisk tillgänglighet
 • Psykisk tillgänglighet
 • Social tillgänglighet
 • Organisatorisk tillgänglighet
 • Ekonomisk tillgänglighet
 • Funktion och nytta
 • Skönhet
 • Flexibilitet
 • Kvalitet, beständighet och hållbarhet
Två röda frågetecken som bildar ett hjärta
Illustration: Infab/Boverket

Tips och råd för ett metodiskt arbete

Samarbeta

Diskutera gärna jämlikhet och mänskliga rättigheter med någon som har andra perspektiv. Ta kontakt med en kollega, enhetschef eller interna och externa arbetsgrupper.

Använd flera perspektiv

Det finns inga motsättningar i att ta hänsyn till flera grupper. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning kan till exempel ofta också vara bra för barn och äldre.

Använd universell utformning

Anpassa inte i efterhand, utan utgå från att produkter, miljöer och tjänster ska passa alla från början.

Bevaka tillgängligheten från start till mål

Alla ska kunna komma fram och in, tas emot, hitta rätt, se och höra samt känna sig trygga och säkra i offentliga rum och byggnader.

Tänk igenom om ditt arbete kan motverka eller riskera att förstärka segregationen

All samhällsplanering och alla förändringar i den fysiska miljön kan påverka, positivt eller negativt. 

Dela upp all statistik om människor efter kön

Det bidrar till bättre koll på jämställdhetsperspektivet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen