På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att reglera med planbestämmelser

Med planbestämmelser i en detaljplan reglerar kommunen rättigheterna att använda mark och vatten inom ett specifikt område.

I plan- och bygglagen, PBL, och i Boverkets föreskrifter om detaljplan regleras både vilka planbestämmelser en detaljplan måste innehålla och vilka den får innehålla. En detaljplan får inte vara mer detaljerad än vad som krävs för att uppnå detaljplanens syfte. Alla planbestämmelser måste ha stöd i PBL och följa föreskriften.

Planbestämmelser ska vara tydligt formulerade så att det klart framgår vad som regleras genom bestämmelsen. Planbestämmelser kan uttryckas på olika sätt, till exempel som krav, förbud, begränsningar, villkor med mera. I föreskriften anges hur en del bestämmelser ska formuleras och i Planbestämmelsekatalogen finns fler exempel på hur planbestämmelser kan formuleras.

Här kan du ta del av Planbestämmelsekatalogen

Bestämmelserna i en detaljplan tillämpas vid exempelvis ändrad markanvändning och ny tillståndsgivning, som till exempel vid bygglovsprövning. När detaljplanen upprättas är det viktigt att det är tydligt vilken verkan en planbestämmelse kommer att få.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej