På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att sälja byggprodukter

Den som säljer byggprodukter i Sverige ska se till att produkterna åtföljs av all nödvändig dokumentation. Vissa byggprodukter omfattas av kravet på prestandadeklaration och CE-märkning, andra gör inte det. Byggprodukter som inte omfattas av kravet på prestandadeklaration och CE-märkning får bedömas och beskrivas på annat sätt.

Det är tillverkarens ansvar att avgöra vilka krav produkterna omfattas av och att upprätta relevant produktdokumentation. Den som säljer produkterna vidare ansvarar för att skicka med dokumentationen.

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Sådana byggprodukter kallas harmoniserade eftersom det finns harmoniserade metoder för att bedöma och redovisa deras väsentliga egenskaper.

För vissa byggprodukter finns det i dagsläget inga harmoniserade metoder för att bedöma och beskriva prestanda. Det innebär att kraven på provning och redovisning kan skilja sig mellan olika länder.

I Sverige finns det inga krav på obligatoriskt typgodkännande, provning eller redovisning av egenskaper för att få sälja byggprodukter.

Principen om ömsesidigt erkännande gäller. Principen innebär att produkter som lagligen säljs i andra länder anslutna till den inre marknaden får säljas även i Sverige.

Oavsett produkternas ursprung och dokumentation gäller kravet på lämplighet för användning. Det är byggherrens ansvar att använda lämpliga produkter.

En byggprodukt är lämplig om den har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla gällande krav, när byggnadsverket är korrekt projekterat och uppfört.

När det finns en prestandadeklaration och CE-märkning är det där som användaren kan hitta information om byggproduktens egenskaper och med ledning av den informationen avgöra produktens lämplighet för användning. Prestandadeklaration och CE-märkning är det enda sätt som får användas för att redovisa en produkts egenskaper när en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard eller en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den.

För byggprodukter som inte är harmoniserade är det inte fullt så enkelt. Då finns det inte ett obligatoriskt utan tre valfria sätt för tillverkaren att bedöma och beskriva produkternas prestanda.
Bland länkarna i vänsterspalten finns information om olika sätt att bedöma byggprodukters egenskaper.

Den som säljer icke-harmoniserade byggprodukter i Sverige ska kunna visa att de är lämpliga att användas här i landet. Skyldigheten att kunna visa att produkten är lämplig för avsedd användning kan aktualiseras i en tillsynssituation. Det är därför lämpligt att byggprodukter som säljs i Sverige åtföljs av någon form av dokumentation.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej