Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Övriga energihushållningskrav

Granskad:

Utöver de krav som finns beskrivna i detalj under övriga rubriker, så finns det också ett antal andra energihushållningskrav i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR), och som också måste följas. Här nedan finns en sammanfattning av krav på installationer, kylbehov, effektiv elanvändning, mätsystem och individuell mätning och debitering (IMD). 

Effektiva installationer och lågt kylbehov

Energihushållningskraven omfattar krav på effektiva installationer. Detta innebär att de apparater som installeras för uppvärmning, kylning och ventilation ska ha en god verkningsgrad, och att de ska regleras på ett effektivt sätt. Syftet med kraven är att uppnå god energieffektivitet i alla delar i byggnadens installationssystem.

Behovet av kylning ska enligt Boverkets byggregler (BBR) minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder. Detta kan åstadkommas genom allt från att noga överväga placering och storlek av fönster, minimerande av spillvärme från apparater och att använda sig av nattkyla och passiva kyltekniker.

Effektiv elanvändning

Det finns också särskilda krav på effektiv elanvändning, som utöver att hålla nere energianvändningen har som syfte att även hålla nere effektbehovet. Detta ska ske genom att byggnadens tekniska installationer ska utformas så att effektbehovet begränsas. Det kan ske genom att välja produkter med låg märkeffekt och god verkningsgrad, men också genom att ha ett effektivt system för styrning och reglering av utrustningen.

Krav på mätsystem

Nya byggnader ska utrustas med de mätare som behövs för att kunna följa upp byggnadens energianvändning. För flerbostadshus och lokalbyggnader innebär detta att alla energiposter bör mätas var för sig.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:3) om energimätning i byggnader (BEB) innehåller regler om individuell mätning och debitering (IMD) i flerbostadshus, och möjligheterna till undantag från krav på IMD. Mer information om dessa regler finner du under "Relaterad information". Se även den särskilda sidan om IMD på Boverkets webbplats.

Individuell mätning och debitering

Regler om individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning eller tappvarmvatten i vissa flerbostadshus finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om energimätning i byggnader (BEB). I föreskrifterna regleras även möjligheter till undantag från krav på IMD. Se den särskilda sidan om IMD på Boverkets webbplats.

Mer information om reglerna på denna sida finner du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen