Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets nybyggnadsregler, NR, från 1989 till 1994

Granskad:

Första byggreglerna efter att plan- och bygglagen (1987:10) började gälla.

Omslag nybyggnadsreglerna

Boverkets nybyggnadsregler, NR 1, BFS 1988:18, trädde i kraft den 1 januari 1989 då Planverkets föreskrifter (PFS 1987:1) upphörde att gälla. Nybyggnadsreglerna bestod av föreskrifter och allmänna råd. Det var detaljkrav. Vid tre tillfällen ändrade Boverket nybyggnadsreglerna.

BFS 1988:18 NR 1. Grundförfattning. Ikraftträdande den 1 januari 1989
BFS 1990:28 NR 2. Ändring. Ikraftträdande den 1 januari 1991
BFS 1991:38 NR 3. Ändring. Ikraftträdande den 1 juli 1992
BFS 1993:21 NR 4. Ändring. Ikraftträdande den 1 juli 1993.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen