Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker vid drift av ventilationssystem

Granskad:

Det viktigt att ventilationssystemet injusteras noggrant. Planer för drift och underhåll behöver tas fram redan i projekteringen av en byggnad, för att därefter bli en naturlig del av arbetet med byggnaden. En fungerande ventilation ska föra bort föroreningar utan störande ljud samt minimera effekten till exempel radongas och olika smittämnen. Här får du veta mer om hur du undviker risker vid injustering och mätning, risker med eftersatt drift och underhåll samt problem med buller och smitta.

 

Risker med brister i drift och underhåll

Illustrationen visar kontroll av ventilationsdon.

Bristfällig ventilation kan orsaka flera problem med inomhusklimatet. Här får du veta mer om risker med felaktig drift och eftersatt underhåll.

Risker vid injustering av ventilation

Illustrationen visar byggnad med ett FT-system.

Felaktig injustering gör att ventilationssystemet fungerar sämre än vad det kan. Det kan öka risken för både dålig inomhusmiljö och dålig driftsekonomi. Här får du veta mer om risker vid injustering av ventilationssystem.

Risker med spridning av ljud och föroreningar via ventilationen

Bild på person som störs av buller från ventilationen.

Det är viktigt att minimera ljud från installationer och överhörning mellan lägenheter och rum. Det finns också risk att smittoämnen och radon sprids via ventilationssystemet. Här får du veta mer om risker med spridning av ljud och föroreningar via ventilationen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen