Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stora mängder regn kan orsaka översvämning

Granskad:

Stora mängder regn kan orsaka översvämning i städer som ofta har hårdgjorda ytor. Träd, parker och andra gröna ytor kan göra ett viktigt jobb för att hantera regn och lagra vatten. 

Regn som forsar vid utemiljö med bänk och bord.
Foto: Scandinav

När klimatet förändras behöver den byggda miljön planeras så att klimatrelaterade risker kan tas om hand. Ett exempel på en klimatrelaterad risk är översvämning vid stora mängder regn. Här har vi samlat länkar om klimatanpassning, översvämning och skyfall.

Parker och grönområden reglerar vatten vid skyfall och översvämning 

Klimatrisker i översiktsplanering

Ekosystemtjänster för klimatanpassning – dagvattenlösningar och temperaturreglering

Översvämning skyfall

Samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen