Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontroller för att undvika fel, brister och skador

Granskad:

Kontroller är den del av kvalitetsarbetet som gör att projektet kan göra förbättringar innan det blir onödigt dyrt och komplicerat att korrigera. Slutkontroller används för att verifiera att de tekniska krav som ställts är uppfyllda. Här kan du läsa mer om syftet med och värdet av kontroller samt få tips om var du kan få mer hjälp när du ska utforma eller bedöma en kontroll.

Kontroller kan både styra och verifiera

Kontroller utförs ofta för att verifiera slutresultatet av en process, exempelvis genom att en teknisk egenskap i en färdig byggnad kontrolleras. Kontroller används även för att få fram bättre underlag inför beslut och för att kontrollera att valda processer fungerar som de var tänkta att fungera.

Exempel på länkar i en fungerande kvalitetskedja i en byggprocess. En kontroll kan göras var som helst i kedjan och i ett eller flera steg inom en länk. Illustration: Boverket/Altefur Development
  • Styrande kontroller som syftar till att säkerställa olika förutsättningar sker ofta tidigt i kvalitetskedjan och har ofta fokus på pågående processer.
  • Verifierande kontroller används för att se om resultatet blivit som det var tänkt och tillämpas efter att processer slutförts.

I fliken "Fördjupning" kan du läsa mer om kontroller för att undvika fel, brister och skador. 

Val av kontroller

Illustration över riskbedömning.

Bra kontroll höjer kvaliteten. Men för att nyttan av kontroller ska bli så stor som möjligt behöver de väljas utifrån vilka risker och möjligheter de kan påverka. Här kan du läsa mer om hur val av kontroller går till.

Kontrollberedning

Foto kring detaljer.

Syftet med kontroller är att få fram ett bättre underlag för olika beslut. Genom beredning av kontroller säkerställer du att beslutsunderlaget blir tillräckligt bra. Här kan du läsa mer om kontrollrutiner i kontroller och var du kan hitta stöd för att ta fram dem.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen