Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om gestaltad livsmiljö

Granskad:

Här kan du ta del av politiken om gestaltad livsmiljö och dess mål. Du hittar även information om Boverkets uppdrag att arbeta med politiken och hur Boverket bidrar till att målet nås. Det är ett delat ansvar att arbeta med gestaltad livsmiljö och många aktörer har här ett ansvar.

Blå cirkel som visar stad med olika typer av hus och byggnader, bilar människor, djur, träd, vatten och busshållplats.
Illustration: Boverket/Jenny Lilja

Boverket har ett övergripande ansvar för politikområdet ”Gestaltad livsmiljö”. Boverket arbetar med att skapa förutsättningar för alla som planerar, bygger och förvaltar. Många berörs: politiker och tjänstepersoner i offentlig förvaltning, näringslivet, vetenskapen, civilsamhället och enskilda invånare. Ett gemensamt ansvar och skapande är kärnan i politiken.

Gestaltad livsmiljö är såväl ett synsätt som måste finnas med i allt som berör vår fysiska miljö, som den fysiska miljön i sig. Begreppet omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen