Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram planhandlingar

Granskad:

Att ta fram planhandlingar innebär att ni som planlägger arbetar in resultatet i planhandlingarna. Målet är att ni gör allt relevant underlag från kartläggning, analysering och värdering av risker tillgängligt för de som är berörda av planförslaget. Av planhandlingarna bör det framgå hur regionen eller kommunen avser att hantera de risker som behöver beaktas för att planen ska vara lämplig.

Ta fram planhandlingar i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande

Grundläggande informationen om att ta fram beslutsunderlag i samband med riskhantering hittar du i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande.

Ta fram planhandlingar

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen