Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna samlingslokaler i landet får 28 miljoner i bidrag

Granskad:

Boverket delar i år ut 28 miljoner kronor i bidrag till 84 ansökningar från hela landet. Investeringsbidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar samt till lokaler som saknar närhet till offentlig och kommersiell service. Bidrag har beviljats till åtgärder som tillgänglighetsanpassningar, standardhöjande reparationer, ombyggnader och nybyggnader.

84 ansökningar beviljades bidrag

De sökande som får bidrag i år är från Överkalix kommun i norr till Ystads kommun i söder och de enskilda bidragen varierar från drygt 28 000 kronor till 3,5 miljoner kronor. Inför 2022 års beslutsomgång kom det in 237 ansökningar, varav 84 ansökningar beviljades bidrag.  

Bidraget kommer att kunna sökas igen i en e-tjänst under hösten 2022 och årets senaste ansökningsdatum är den 1 december. Beslut om stöd fattas av Samlingslokaldelegationen.

Hela listan över vilka sökande som får bidrag år 2022 hittar du under "Relaterad information".

Viktiga offentliga mötesplatser

Allmänna samlingslokaler är lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande. De föreningsdrivna samlingslokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i våra städer.

Investeringsbidraget kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.  

Högst 50 procent av kostnaden

Det statliga bidraget från Boverket kan utgöra högst 50 procent av den totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar med minst 30 procent av den totala kostnaden. För tillgänglighetsskapande åtgärder får investeringsbidrag ges till hela kostnaden, dock högst 300 000 kronor.

Mer information

Media är välkomna kontakta Boverkets Presservice på telefon: 0455-35 31 70 eller e-post presservice@boverket.se.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen