På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Forskningsnätverk gestaltad livsmiljö

Granskad: 

Boverket har tagit initiativ till att starta ett forskningsnätverk kring Gestaltad livsmiljö. I nätverket deltar universitet och högskolor med koppling till arkitektur, kulturvård och konst.

Boverket har tagit initiativ till att starta ett forskningsnätverk kring Gestaltad livsmiljö. I nätverket deltar prefekter och professorer från 12 universitet och högskolor i landet med koppling till arkitektur, kulturvård och konst. Syftet med nätverket är att skapa ett dialogforum kring utbildnings- och forskningsfrågor. På strategisk nivå handlar det om att diskutera viktiga framtidsfrågor, eventuella synergier och samverkansmöjligheter. På operativ nivå handlar det om sakfrågor som är direkt kopplade till Boverkets olika deluppdrag.

I november 2020 ingick följande personer i nätverket:

Katja Grillner, Kungliga Tekniska Högskolan
Catharina Sternudd, Lunds Tekniska Högskola
Fredrik Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola
Peter Schlyter, Blekinge Tekniska Högskola
Christer Gustafsson, Uppsala universitet
Ola Wetterberg, Göteborgs universitet
Maria Lantz, Konstfack
Troels Degn Johansson, Göteborgs universitet
Sara Thor, Umeå universitet
Ingrid Sarlöv-Herlin, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp
Lars Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen