Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Forskningsnätverk gestaltad livsmiljö

Granskad:

Boverket har tagit initiativ till att starta ett forskningsnätverk kring Gestaltad livsmiljö. I nätverket deltar universitet och högskolor med koppling till arkitektur, kulturvård och konst.

Boverket har tagit initiativ till att starta ett forskningsnätverk kring Gestaltad livsmiljö. I nätverket deltar prefekter och professorer från 12 universitet och högskolor i landet med koppling till arkitektur, kulturvård och konst. Syftet med nätverket är att skapa ett dialogforum kring utbildnings- och forskningsfrågor. På strategisk nivå handlar det om att diskutera viktiga framtidsfrågor, eventuella synergier och samverkansmöjligheter. På operativ nivå handlar det om sakfrågor som är direkt kopplade till Boverkets olika deluppdrag.

 Följande personer ingår i nätverket:

 • Katja Grillner, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Catharina Sternudd, Lunds Tekniska Högskola
 • Fredrik Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola
 • Peter Schlyter, Blekinge Tekniska Högskola
 • Christer Gustafsson, Uppsala universitet
 • Ola Wetterberg, Göteborgs universitet
 • Maria Lantz, Konstfack
 • Troels Degn Johansson, Göteborgs universitet
 • Sara Thor, Umeå universitet
 • Ingrid Sarlöv-Herlin, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp
 • Lars Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen