Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konferenser

Granskad:

Här kan du ta del av konferensmaterial från de årliga konferenserna som de fyra myndigheterna genomför tillsammans med utgångspunkt ur politiken för gestaltad livsmiljö.

Gestaltad livsmiljö – när allt ställs på sin spets

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd genomför varje år en konferens med avstamp i politiken för gestaltad livsmiljö. 2022-års konferens, som arrangeras den 6 oktober, kretsar bland annat kring vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer som är betydelsefulla att bevara och utveckla när exempelvis väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning, ohälsa eller segregation utmanar. Det är möjligt att delta på plats i Stockholm eller på länk.

Gestaltad livsmiljö - när allt ställs på sin spets (på ArkDes webbplats)

Gestaltad livsmiljö och demokrati

Den 14 oktober 2021 genomförde Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd sin årliga, digitala konferens om gestaltad livsmiljö. Denna gång var temat demokrati. Målgruppen var yrkesverksamma som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer på något sätt, både tjänstepersoner och politiker. Konferensen spelades in och finns att se. 

Gestaltad livsmiljö och demokrati (på Vimeo)

Gestaltad livsmiljö 2020

Den 3 september 2020 genomförde Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd tillsammans en hel dags digital konferens om Gestaltad livsmiljö.

Gestaltad livsmiljö (på Riksantikvarieämbetets webbplats)

Att gestalta livsmiljöer - samverkan för nya grepp i stadsutvecklingen

Den 1 september 2020 arrangerade Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens Konstråd en session på årets Arkitekturdagar i Malmö.

Samtalet utgick från praktiska och strategiska erfarenheter: dels boken ”Evidensbaserad stadsutveckling”, dels Stockholms stads arbete med kulturdriven stadsutveckling. Syftet var att belysa samverkans betydelse i genomförandet av politikområdet för gestaltad livsmiljö samt att ge deltagarna verktyg till sin vardagliga praktik.

Deltagare: Anna Rygård, stadsutvecklingsstrateg vid kulturförvaltningen i Stockholms stad, Joakim Forsemalm, docent i etnologi vid Radar arkitektur & planering och Suzanne Pluntke, Boverket. 

Att Gestalta Livsmiljöer – samverkan för nya grepp i stadsutvecklingen (video på Sveriges arkitekters Youtubekanal)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen