Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konferenser

Granskad:

Här kan du ta del av konferensmaterial från de årliga konferenserna som de fyra myndigheterna genomför tillsammans med utgångspunkt ur politiken för gestaltad livsmiljö.

Gestaltad livsmiljö – när allt ställs på sin spets

2022-års konferens kretsade bland annat kring vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer som är betydelsefulla att bevara och utveckla när exempelvis väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning, ohälsa eller segregation utmanar.

Gestaltad livsmiljö - när allt ställs på sin spets (på ArkDes webbplats)

Gestaltad livsmiljö och demokrati

Temat för Boverkets, Riksantikvarieämbetets, ArkDes och Statens konstråds årliga konferens om gestaltad livsmiljö var 2021 demokrati. Målgruppen var yrkesverksamma som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer på något sätt, både tjänstepersoner och politiker.

Gestaltad livsmiljö och demokrati (på ArkDes Vimeokanal)

Gestaltad livsmiljö 2020

År 2020 genomförde Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd för första gången sin årliga konferens om Gestaltad livsmiljö. Syftet var att beskriva politikområdet med dess nyttor och verktyg.

Gestaltad livsmiljö (på Riksantikvarieämbetets webbplats)

Att gestalta livsmiljöer – samverkan för nya grepp i stadsutvecklingen

Den 1 september 2020 arrangerade Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens Konstråd en session på årets Arkitekturdagar i Malmö.

Samtalet utgick från praktiska och strategiska erfarenheter: dels boken ”Evidensbaserad stadsutveckling”, dels Stockholms stads arbete med kulturdriven stadsutveckling. Syftet var att belysa samverkans betydelse i genomförandet av politikområdet för gestaltad livsmiljö samt att ge deltagarna verktyg till sin vardagliga praktik.

Att Gestalta Livsmiljöer – samverkan för nya grepp i stadsutvecklingen (video på Sveriges arkitekters Youtubekanal)

Gestaltad livsmiljö 2023 – en konferens om kreativitet, kunskap och kompetens

Konferensen gav inblick i nutida och framtida behov av kompetens och samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö. Med inspirerande exempel från Norden och Sverige belystes utmaningar och framgångsfaktorer. 

Gestaltad livsmiljö 2023 (på ArkDes webbplats) 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen