Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Resultat från miljömålsenkäten

Granskad:

Här hittar du dataunderlag från miljömålsenkäter som genomförts sedan 2006. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och miljömålsenkäten samt aktuellt årtal som källa.

Resultaten från den senaste och de tidigare enkäterna ligger strukturerade i excelfiler som kan laddas ner och bearbetas vidare, så att du kan få fram den statistik du vill titta närmare på. Filerna innehåller bearbetad data sammanställd på olika sätt för att passa för dig som vill undersöka datan  i ett GIS (geografiskt informationssystem), jämföra svar mellan olika årtal eller se hur det gick för ett specifikt län eller en viss kommungrupp.

Frågorna som ställts i enkäten hittar du via länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen