Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om tillgänglighet

Granskad:

Boverket arbetar med en översyn av reglerna om tillgänglighet, nuvarande avsnitt 3 i Boverkets byggregler (BBR). Det är ett delprojekt i Möjligheternas byggregler, som ska överföra gällande byggregler till en ny förenklad modell. Ny författning planeras träda i kraft sommaren 2024. Dagens regler kommer därefter fortsatt tillåtas användas som alternativ under en övergångstid av ett år, det vill säga till sommaren 2025.

Om delprojektet

Reglerna om tillgänglighet finns idag i avsnitt 3 i Boverkets byggregler, BBR. Reglerna handlar om att byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighetskrav finns som tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Föreskrifter om tomtkraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL. Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF. Tekniska egenskapskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF.

Nya författningar om tillgänglighet och användbarhet ska tas fram för de regler som idag finns i avsnitt 3:1 BBR samt för relevanta delar av avsnitten 1, 2 och 3:5 BBR. Reglerna om tillgänglighet och användbarhet på tomter i avsnitt 3:12 BBR omfattas inte av detta delprojekt. Tekniska egenskapskrav och utformningskrav ska ha egna separata författningar.

Förslag till nya författningarna utarbetas enligt en ny regelmodell med ett antal nya principer som beskrivs i Boverkets rapport 2020:31 – Möjligheternas byggregler, Ny modell för Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Vad händer i delprojektet?

Översynen av reglerna om tillgänglighet påbörjades under 2020 och ett förslag till föreskrifter gick ut på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut under augusti 2023.

Författningen, som kommer att utgöra en del av Boverkets föreskrifter om byggande, beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Arbetet med att gå genom remissvaren pågår och ska vara klart innan årsskiftet 2023/2024. Författningen ska därefter skickas till EU för notifiering dvs EU-anmälan. Parallellt med remissvarshanteringen pågår arbete med att ta fram vägledning som kommer att publiceras på Boverkets hemsida när reglerna trätt i kraft.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen