På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om tillgänglighet

Granskad:

Boverket påbörjade översyn av tillgänglighet och användbarhetsregler med hänsyn till regelmodellen i projektet Möjligheternas byggregler under hösten 2021. De nya författningarna planeras träda i kraft juli 2024.

Om delprojektet

Nya författningar om tillgänglighet och användbarhet ska tas fram för de regler som idag finns i avsnitt 3:1 BBR samt för relevanta delar av avsnitten 1, 2 och 3:5 BBR. Reglerna om tillgänglighet och användbarhet på tomter i avsnitt 3:12 BBR omfattas inte av detta delprojekt. Tillgänglighet och användbarhet innehåller både tekniska egenskapskrav och utformningskrav. Tekniska egenskapskrav och utformningskrav ska ha egna separata författningar.

Föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet har sin grund i 8 kap. 1 och 4 §§ PBL samt 3 kap. 4 och 18 §§ PBF.

Ny regelmodell

Den nya regelmodellen ska främja innovation och teknisk utveckling och därmed bidra till att effektivisera byggandet och gynna ökad konkurrens. En utgångspunkt för arbetet med möjligheternas byggregler är att inte hänvisa till standarder och inte använda några allmänna råd. Anledning till det är att Boverket ska skriva mindre detaljerade regler i form av funktionskrav och att samhällsbyggnadssektorn ska ta ett större ansvar för tillämpningen av reglerna.

Kravnivåerna i reglerna kommer inte att ändras och syftet med översynen är att reglerna ska bli tydligare och enklare.

Löpande dialog

Under arbetets gång för Boverket löpande dialog med byggbranschen och andra intressenter. Företrädesvis i särskilda forum med representanter för olika organisationer, men ibland också genom särskilda seminarier, workshops och liknande riktade till enskilda regeltillämpare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen