Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avslutade uppdrag

Granskad:

Här finns information om avslutade uppdrag. Uppdragen som presenteras här är ett urval och handlar om byggande eller regelverk för byggande.

Gränsvärde byggnaders klimatpåverkan

Ett flerbostadshus är på väg att byggas med träställningar runt om.

Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas.

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Fotomontage av en byggnad med glasfasad och människor som går förbi.

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att under 2020–22 vidta åtgärder för att underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Utvärdering av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Fyra personer i blandade åldrar lagar mat i ett kök.

Boverket har regeringens uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och analysera hur den har påverkat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen