Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationell bullersamordning

Granskad:

Många myndigheter har ansvar för bullerfrågor, därför behöver myndigheterna samverka. Det gör de bland annat genom en nationell samordning av omgivningsbuller. Naturvårdsverket håller i samordningen.

Bullersamordningen ska göra bullerarbetet effektivt

Syftet med bullersamordningen är att utveckla samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning, gemensam kunskapsbas, samt förståelse för olika roller och uppdrag i bullerfrågorna. Samordningen ska också bidra till att förbättra samverkan mellan de myndigheter som arbetar med buller samt effektivisera, stärka och tydliggöra bullerarbetet. Resultatet av samordningen ska kommuniceras regelbundet. Naturvårdsverket håller i samordningen.

Länsstyrelser och kommuner är viktiga målgrupper för samordningen, eftersom de är berörda av den vägledning som myndigheterna ger ut, arbetar konkret med bullerfrågor samt har kunskap om de konsekvenser som en bristande samordning kan få.

I samordningen ingår i första hand buller från olika transportmedel (väg-, järnväg- och flygtrafik), industrier och industrirelaterad verksamhet, vindkraft samt fritidsaktiviteter utomhus.

På följande webbsida kan du läsa mer om den Nationella bullersamordningen

Nationell samordning av omgivningsbuller (på Naturvårdsverkets webbplats)

Myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer

Styrgruppen för nationella bullersamordningen har under 2018 tagit fram en myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer. Syftet med strategin är följande:

  • Strategin stödjer ett proaktivt arbete med goda ljudmiljöer i den bebyggda miljön, en ökad samsyn och en gemensam riktning för myndigheternas arbete med buller.
  • Fokus ligger på långsiktigt arbete och att frågan om goda ljudmiljöer ska få en mer framträdande roll i planering, byggande och förvaltning av det hållbara samhället, samt att tidigare och på ett tydligare sätt bli en del i planeringsprocesser.

Idéseminarium om goda ljudmiljöer 2022

Den 25 oktober 2022 bjöd Den nationella bullersamordningen in till ett idéseminarium om hur vi kan skapa goda ljudmiljöer, både vid byggande och i befintliga miljöer.

Du kan ta del av de filmade presentationerna på sidan för Nationell samordning av omgivningsbuller på Naturvårdsverkets webbplats.

Idéseminarium om goda ljudmiljöer 2022 (på Naturvårdsverkets webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen