På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hobbyverksamhet

Granskad:

Bidrag kan lämnas för åtgärder som gör det möjligt för sökanden att utöva hobbyverksamhet, om han eller hon på grund av sin funktionsnedsättning inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden.

7 §
  Vid tillämpningen av bestämmelserna i 5 § ska utöver sedvanliga bostadsfunktioner även beaktas behovet av
   1. åtgärder för att möjliggöra rehabilitering, funktionsträning och sjukvård för sökanden, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt, och
   2. åtgärder som gör det möjligt för sökanden att utöva hobbyverksamhet, om han eller hon på grund av sin funktionsnedsättning inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden.

Det är bara språkliga ändringar som har gjorts i  bestämmelsen om hobbyverksamhet jämfört med lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

Av propositionen till lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag framgår att bestämmelsen om möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag till hobbyverksamhet tar sikte på de situationer där sökanden har en sådan funktionsnedsättning att bostaden utgör den fysiska ramen för praktiskt taget alla aktiviteter. Det kan till exempel handla om åtgärder för att kunna fortsätta med en hobbyverksamhet som sökanden utövade innan funktionsnedsättningen uppstod. (Proposition 2017/18:80 sid. 71.)

I propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag hänvisas också till proposition 1981/82:126, sid.7, där vävning och modellsnickeri gavs som exempel på hobbyverksamhet som kunde berättiga till bidrag (proposition 2017/18:80 sid. 71).

I bedömningen ingår att ta ställning till om behovet kan tillgodoses utan eller med enklare anpassningsåtgärder, alternativt med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen, se 5 § (proposition 2017/18:80 sid. 71).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen