Boverkets interna styrning

För att Boverket ska uppfylla sina mål och vara en effektiv organisation krävs en intern styrning, baserad på arbetsordning, verksamhetsplanen, policyer och riktlinjer. Verktyget för den interna styrningen är Boverkets integrerade verksamhetsledningssystem som utgår från de fyra perspektiven kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet genom ständiga förbättringar och att arbeta efter de fastställda standarderna för kvalitet (ISO 9001:2015), miljö (ISO 14001:2015), arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007) och informationssäkerhet (ISO 27001:2014).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej