Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets interna styrning

Granskad:

Boverket uppfyller sina mål genom att arbeta med ständiga förbättringar för att skapa en effektiv organisation som baseras på arbetsordning, verksamhetsplan, policyer och riktlinjer.

Verktyget för den interna styrningen är Boverkets integrerade ledningssystem.  Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet genom ständiga förbättringar och att arbeta efter de fastställda standarderna för kvalitet (ISO 9001:2015), miljö (ISO 14001:2015), arbetsmiljö (ISO 45001:2018) och informationssäkerhet (ISO 27001:2017). Sedan 2019 är Boverket certifierade enligt Miljöledningssystem – ISO 14001:2015. Varje år genomförs extern revision för att säkerställa att vårt ledningssystem är fortsatt effektivt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen