På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för byggnader

Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnaders yttre utseende. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri krävs det också bygglov. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Bygglov för nybyggnad

Det krävs bygglov för nybyggnad. Med nybyggnad menas uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. För komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus samt för ekonomibyggnader finns det vissa undantag från lovplikten. Det finns även undantag för vissa mindre byggnader på allmän plats och för fristående väderskydd för kollektivtrafiken. Kommunen kan också i vissa fall besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området.

Här kan du läsa mer om lovplikten för nybyggnad

Bygglovsbefriad mindre byggnad på allmän plats

Det krävs bygglov för att uppföra en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats. För mindre byggnader på allmän plats krävs det dock inte bygglov om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om mindre byggnader på allmän plats

Bygglovsbefriat väderskydd för kollektivtrafiken

Det krävs bygglov för att uppföra en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Fristående väderskydd för kollektivtrafiken kan dock, under vissa förutsättningar, uppföras utan bygglov. Med väderskydd avses skydd för olika slag av kollektivtrafik till exempel buss och spårvagn. Det avser inte perrongtak på tågstationer.

Här kan du läsa mer om väderskydd för kollektivtrafiken

Bygglov för tillbyggnad

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad, det vill säga en ändring som ökar en byggnads volym. För en- och tvåbostadshus och ekonomibyggnader finns det dock vissa undantag från bygglovsplikten. Kommunen kan också i vissa fall besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området.

Här kan du läsa mer om lovplikten för tillbyggnad

Bygglov för väsentligen annat ändamål

Det krävs bygglov om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Detta krav på bygglov gäller för alla typer av befintliga byggnader, även för ekonomibyggnader och oavsett var de är placerade. Bygglov krävs även om det inte görs några inredningsåtgärder.

Här kan du läsa mer om lovplikten för väsentligt annat ändamål

Bygglov för ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad. För enbostadshus samt för ekonomibyggnader finns det dock vissa undantag från lovplikten.

Här kan du läsa mer om lovplikten för ytterligare lokal eller bostad

Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende

Inom detaljplan krävs det bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Bygglov krävs även för att göra andra ändringar av en byggnad, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.
Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns också undantag från lovplikten. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att färga om eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasader eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Här kan du läsa mer om ändring av byggnaders yttre utseende

Ekonomibyggnad

I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader uppföras eller byggas till utan bygglov. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov.

Här kan du läsa mer om ekonomibyggnader

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej