På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyttan av riktlinjer för bostadsförsörjningen

Granskad:

I riktlinjer för bostadsförsörjningen dokumenterar kommunen sin analys av bostadsmarknaden och redovisar lokala bostadspolitiska mål och planer för byggandet.

Ett led i kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt

I riktlinjerna för bostadsförsörjningen klargör kommunen sina bostadspolitiska mål och ambitioner. Här tar kommunen ställning till på vilket sätt man ska verka för att nå sina bostadspolitiska mål och hur man vill använda de verktyg som står till förfogande. Riktlinjer för bostadsförsörjningen bör också betraktas som ett led i kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt.

Aktuella antagna riktlinjer ökar handlingsberedskapen

Att ha aktuella och antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen ger en möjlighet för kommunen att klargöra för marknadens aktörer vilken typ av bostäder som behöver byggas och för vilka grupper. Det kan till exempel handla om vilka upplåtelseformer och storlekar på bostäder som behövs i olika delar av kommunen. Riktlinjer är inte bindande men ger ändå ett underlag för beslut i olika bostadspolitiska frågor och för att bedöma initiativ från marknadens aktörer. En genomarbetad och väl förankrad strategi för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet ökar därigenom handlingsberedskapen.

Nyttan av riktlinjerna beror mycket på kvaliteten i den underliggande analysen. Den behöver visa vilka de största utmaningarna för bostadsförsörjningen i kommunen är, kopplat till bostadsmarknadsläget i grannkommunerna och även mer generellt till den regionala bostads- och arbetsmarknaden. En årlig uppföljning av riktlinjerna kan vara ett bra underlag för en bostadspolitisk diskussion i kommunfullmäktige och ett eventuellt beslut om översyn av riktlinjerna.

Underlag för planläggning enligt PBL

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska även utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap 3 § om de så kallade allmänna intressena. ”Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet” utgör ett av fem allmänna intressen, som planläggningen enligt PBL ska främja.

Gör riktlinjerna lätt sökbara!

Tänk på att det ska vara lätt för berörda aktörer att hitta kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen på kommunens webbplats! Även om ni sätter en annan rubrik på dokumentet bör det gå att söka på "riktlinjer för bostadsförsörjningen". Och det är en fördel om dokumentet ligger på en egen sida med en introduktion till materialet, till exempel hur och varför det tagits fram och när det antogs av Kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen