På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Modellering i korthet - guide och översikt till modellbiblioteket

Granskad:

På denna sida får du en genomgång av vad modellering är, varför vi använder arbetssättet, vilka typer av modeller vi arbetar med och beskrivningar av specifika typer av vyer.

Använd fördjupningsfliken för  mer ingående beskrivningar.

Vad är en modell?

En modell är en förenkling av verkligheten som hjälper oss att beskriva komplexa sammanhang.

Illustration av en enkel processmodell
Processmodell. Illustration: Boverket

En modell kan på ett enkelt sätt beskriva hur saker fungerar, hur de är organiserade och dess relationer till andra saker.

Varför modellering?

I utveckling är alltid informationsbehovet viktigt. All verksamhet behöver lagra information på ett strukturerat och medvetet sätt.

Verkligheten är komplex och vi behöver komma till en framtid där information i samhällsbyggnadsprocessen ska vara möjlig att bättre förstås, förvaltas, utbytas, återanvändas och vidareutvecklas.

Genom att skapa och använda modeller på ett systematiskt sätt arbetar vi mot enhetlighet, samsyn och rättssäkerhet, vilket skapar förutsättningar för framtida digital utveckling och tillämpning.

Återanvändning

En viktig del i detta sätt att arbeta är att kunna återanvända och koppla ihop saker som ska utvecklas med andra delar som redan är utvecklade. På så vis kan vi skapa underlag för att återanvända information. Att exempelvis återanvända bedömningar för konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Modeller vi arbetar med

Vi arbetar med några olika typer av modeller och i framtiden har vi ambition att arbeta med ännu fler.

Processmodeller

Illustration av en enkel processnodell.
Processmodell. Illustration: Boverket

En processmodell är en förenkling av en process. Då Boverket är sektorsmyndighet för samhällsbyggnadsprocessen är det naturligt för oss att arbeta med denna typ av modell. Genom att modellera processer kan vi exempelvis visa på hur en process ser ut idag eller hur vi vill att den ska se ut imorgon. Hur en tar fram en detaljplan är ett exempel på en processmodell.

Informationsmodeller

illustration av en enkel informationsmodell
Informationsmodell. Illustration: Boverket

Informationsmodeller är en kartläggning över vilken information som verksamheten arbetar med, hur den är organiserad och vilka relationer den har. Det är bland annat genom denna typ av modeller som vi möjliggör återanvändning av information. Vilken information som behövs i kommunala bygglovshanteringen är ett exempel på informationsmodellering.

Implementationsmodeller

Illustration av en enkel användarberättelse.
Användarberättelse. Illustration: Boverket

Implementationsmodellering används vid systemutveckling för att ”implementera” eller införliva saker. Här delar en upp utvecklingsdelar, beskriver vart verksamheten är och vart en vill komma samt beskriver vilka behov som finns genom användarberättelser. Ett exempel på användarberättelse är ”som byggherre behöver jag regelverk för att uppföra byggnad”.

Förmågemodeller

Enkel modell av verksamhetsförmåga
Förmågemodell. Illustration: Boverket

Förmågemodeller påminner om processmodeller. Till skillnad från processmodeller som beskriver vad, var, när och hur om processen, så redovisar förmågemodeller bara om vad det är som händer. På så sätt kan verksamheten beskriva exempelvis vilka funktioner ett system behöver utan att i detalj behöva påvisa exakt när de används. En förmågemodell kan exempelvis illustrera att ett system behöver en knapp utan att behöva precisera om den alltid ska tryckas på, när den ska tryckas på, eller hur många gånger den ska tryckas på.

Organisationsmodeller

Illustration av en enkel ogranisationsmodell
Organisationsmodell. Illustration: Boverket

Organisationsmodeller redovisar hur enheter och roller är uppbyggda, vårt fall för att beskriva rollerna i samhällsbyggnadsprocessen. Med organisationsmodeller kan vi även komplettera andra typer av modeller för ett effektivt utvecklingsarbete. Ett exempel på en roll i en organisationsmodellering är ”Bygglovshandläggare”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen