Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Modellering i korthet – guide och översikt till modellbiblioteket

Granskad:

På denna sida får du en genomgång av vad modellering är, varför vi använder arbetssättet, vilka typer av modeller vi arbetar med och beskrivningar av specifika typer av vyer. Under fördjupningsfliken får du mer ingående beskrivningar.

Vad är en modell?

En modell är en förenkling av verkligheten som hjälper oss att beskriva komplexa sammanhang.

Processmodell. Illustration: Boverket

En modell kan på ett enkelt sätt beskriva hur saker fungerar, hur de är organiserade och dess relationer till andra saker.

Varför modellering?

I utveckling är alltid informationsbehovet viktigt. All verksamhet behöver lagra information på ett strukturerat och medvetet sätt.

Verkligheten är komplex och vi behöver komma till en framtid där information i samhällsbyggnadsprocessen ska vara möjlig att bättre förstås, förvaltas, utbytas, återanvändas och vidareutvecklas.

Genom att skapa och använda modeller på ett systematiskt sätt arbetar vi för

  • förenkling,
  • effektivisering,
  • enhetlighet,
  • samsyn och
  • rättssäkerhet.

Det skapar förutsättningar för framtida digital utveckling och tillämpning.

Återanvändning

En viktig del i detta sätt att arbeta är att kunna återanvända och koppla ihop saker som ska utvecklas med andra delar som redan är utvecklade. På så vis kan vi skapa underlag för att återanvända information. Att exempelvis återanvända bedömningar för konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Modeller vi arbetar med

Vi arbetar med några olika typer av modeller och i framtiden har vi ambition att arbeta med ännu fler.

Processmodeller

Processmodell. Illustration: Boverket

En processmodell är en förenkling av en process. Då Boverket är sektorsmyndighet för samhällsbyggnadsprocessen är det naturligt för oss att arbeta med denna typ av modell. Genom att modellera processer kan vi exempelvis visa på hur en process ser ut idag eller hur vi vill att den ska se ut imorgon. Hur en tar fram en detaljplan är ett exempel på en processmodell.

Övergripande modell över byggnadsnämndens tillsyn. Alltifrån att tillsynsarbetet inleds till att tillsynsärendet är avslutat. Modellen är tagen från Boverkets modellbibliotek. Illustration: Boverket

Respektive process kan en vid behov detaljeras för att se vad som ingår.

Informationsmodeller

Informationsmodell. Illustration: Boverket

Informationsmodeller är en kartläggning över vilken information som verksamheten arbetar med, hur den är organiserad och vilka relationer den har. Det är bland annat genom denna typ av modeller som vi möjliggör återanvändning av information. Vilken information som behövs i kommunala bygglovshanteringen är ett exempel på informationsmodellering.

Implementationsmodeller

Implementationsmodellering, eller realisering, används bland annat vid utveckling av applikationer och tjänster. Här delar en upp utvecklingsdelar, beskriver vart verksamheten är och vart en vill komma.

Problembild. Illustrationen visar ett exempel på var verksamheten befinner sig just nu vilka gap, eller utmaningar, som konstaterats och avgränsats och vart verksamheten vill komma. Denna modell använder vi tidigt i projekt för att visualisera dessa delar. Illustration: Boverket

Fördjupad information

Under fördjupningsfliken kan du läsa mer ingående om hur vi arbetar med modellering. Du kan bland annat läsa om hur illustrationen nedan fungerar, där vi tittar lite djupare i en processmodell.

Relationer i en processmodell mellan olika nivåer. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen