Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd för förändring

Granskad:

Många av de problem som byggsektorn brottas med har pågått under lång tid, och det krävs ett medvetet arbete för att förändra ett invant beteende. Två av de orsaker till fel, brister och skador i byggsektorn som framkom i Boverkets byggskaderapport från 2018 var dels brister i tillämpningen av plan- och bygglagens kontrollsystem, dels brist på motivation och engagemang. Därför har Boverket bland annat gått vidare med att skapa ett stöd för att hantera dessa båda orsaker.

Korrekt tillämpning av kontrollsystemet i PBL

Foto på en person som navigerar med fingrarna på en ipad och håller i en tumstock.

Kontrollsystemet enligt plan- och bygglagen (PBL) har till stora delar tillämpats felaktigt sedan nuvarande lag började gälla 2011. Därför har Boverket initierat ett projekt som syftar till att förändra beteendet hos de aktörer som berörs av kontrollsystemet.

Förändra projektkulturen i byggbranschen

Foto på en kvinna och en man klädda i varselplagg och bygghjälm tittar tillsammans på en ritning och pratar och skrattar.

Bristande motivation och bristande engagemang är viktiga orsaker till att fel, brister och skador uppstår i byggsektorn, och det finns en stor potential att minska förekomsten av detta. Här får du läsa mer om Boverkets initiativ om hur man kan förändra projektkulturen i byggprojekt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen