Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regeringsuppdrag att bistå Miljömålsrådet

Granskad:

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de nationella miljömålen. Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 18 nationella myndigheter och en landshövding som företräder länsstyrelserna. Boverkets generaldirektör ingår i Miljömålsrådet.

Boverket och de andra myndigheterna som är representerade i Miljömålsrådet har ett uppdrag att på olika sätt bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden, med syftet att på ett kostnadseffektivt sätt öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Gemensamt arbete för att nå målen

Miljömålsrådet har 2023 beslutat om fem programområden som myndigheterna ska arbeta med under rådets pågående mandatperiod. 

Boverket leder ett av programområden - Ramverk för nationell planering. Syftet är att ta fram ett förslag och testa hur en nationell planering kan utvecklas i Sverige. Mer information om förslaget och Boverkets arbete finns under "Relaterad information" på Boverkets webbsida och i en rapport om ramverket.

Boverket deltar även i programområden: Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling samt Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.  

Miljömålsrådet rapporterar arbetet årligen till regeringen. Ytterligare beskrivning av Miljömålsrådet samt årsrapporter finns på Sverigesmiljomal.se. Länkar till portalen hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen